Leg de basis voor een gezond gewas

U bent hier: Home > Tuinbouw > Leg de basis voor een gezond gewas

Een systeemaanpak voor waterkwaliteit is cruciaal voor de toekomst van de geïntegreerde teelt in de Nederlandse glastuinbouw. Door de waterkwaliteit te optimaliseren, legt u de basis voor een gezond gewas. De laatste jaren zien we meer en meer ziektes en plagen ontstaan bij de wortels of in de plant. Om te voorkomen dat u die schadelijke organismen naar de plant brengt, is behandeling van het gietwater noodzakelijk. Onze specialisten kunnen u hierbij ondersteunen!

Preventief handelen

Veel telers starten met het ontsmetten van het gietwater als er al problemen zijn. Juist met preventieve maatregelen kunt u ziektes als fusarium, pythium, phytophthora, botrytis en crazy roots voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen want het pakket gewasbeschermingsmiddelen neemt af.  Wij werken daarom met een systeemaanpak waarbij schoon uitgangswater het beginpunt is.

Systeemaanpak waterkwaliteit

Als u schoon begint, heeft u later minder middelen nodig om schoon te blijven. Met de kopermeststof Proteck kunnen we organische vervuiling in het bassin minimaliseren. Vervolgens is het van belang om vervuiling in het leidingsysteem en verstopte druppelaars te voorkomen.  Verstoppingen leiden tot verschillen in de waterafgifte. Dat verhoogt de kans op ziektes in de steenwolmat of het substraat. Om de leidingen en druppelaars goed schoon te houden, adviseren wij Intra Hydrocare. Dit gestabiliseerde middel op basis van waterstofperoxide houdt het volledige systeem schoon.

Meten = weten

Van Iperen beschikt over ATP-meetapparatuur. Hiermee kunnen we op elk moment van de teelt het watergeefsysteem doormeten. We meten de hoeveelheid ATP, een maat voor het aantal levende organismen in het water. Het meetapparaat geeft binnen 10 seconden de waarde weer. Met die waarde kunt u bepalen of de aanpak goed is of dat u moet bijstellen. Met teststrookjes kunt u ook zelf metene hoeveel Hydrocare er uit de druppelaars komt. Als de waarde onder een bepaald niveau komt, kunt u de dosering tijdelijk opvoeren. Door dit allemaal te meten, weten we precies wat er gebeurt en welke aanpak het beste is. Zo zijn we in staat om voor elk bedrijf een aanpak op maat te maken.

Wilt u meer weten over de perfecte gewasbeschermingsstrategie voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op!

Onze klanten vertellen u graag meer over hun ervaringen over de systeemaanpak voor een optimale waterkwaliteit. Lees hun verhalen:

LEMA tomaten

Paprikakwekerij Reinier Janssen