Houd uw groen onkruidvrij en gezond

U bent hier: Home > Groenvoorziening > Houd uw groen onkruidvrij en gezond


Gewasbescherming speelt een voorname rol bij groenvoorziening. Wij hebben een schat aan kennis van middelen en toepassingsmethoden in huis. Hiermee kunnen wij uw groen onkruidvrij en gezond houden. Daarnaast hebben wij inzicht in ziekten en plagen. U vindt bij ons onkruidbestrijdingsmiddelen voor verhardingen, beplantingen en grasvegetaties (sportvelden) en middelen om ziekten tegen te gaan. Wij bieden ook milieuvriendelijke gewasbescherming. Die kunnen wij op een doeltreffende manier inzetten tegen insectenplagen en schimmels. Wij geven met plezier spuitadviezen voor de beste resultaten. Al onze gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten door het CTGB en voldoen aan de strengste eisen.

Gewasbescherming met biologische plaagbestrijdingsmiddelen

Van Iperen is specialist in de biologische plaagbestrijding in de professionele teelt, openbaar groen, sportvelden en golfbanen. Met natuurlijke vijanden kunnen we steeds meer plaaginsecten effectief bestrijden. Hierdoor zijn problemen met de taxuskever, emelten en engerlingen goed beheersbaar. En u draagt met biologische gewasbescherming bij aan milieuvriendelijk ondernemen. De natuurlijke vijand houdt zichzelf in stand door zichzelf te voeden en te vermenigvuldigen. Wij kunnen biologische plaagbestrijding inzetten om bomen, beplantingen, sportvelden en gazons te beschermen. Met onze begeleiding en producten bereikt u een optimaal resultaat.

Lees meer over onze biologische plaagbestrijdingsmiddelen

biologische plaagbestrijding - gewasbescherming van Van Iperen groenvoorziening

Gewasbeschermingsmonitor

De gewasbeschermingsmonitor is verplicht voor iedereen die professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Die regel geldt ook buiten de landbouw. In de monitor vermeldt u de daadwerkelijk gebruikte gewasbeschermingsmiddelen gedurende het seizoen. U moet de monitor binnen twee maanden na de laatste bestrijding afronden. Het idee achter de monitor is dat u beslissingen over de te nemen maatregelen beter kunt onderbouwen. De registratie geeft u meer inzicht. Daarnaast kunnen toezichthouders met de monitor beter controleren op naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming. De overheid heeft er bewust voor gekozen om de monitor vormvrij te houden.

Gewasbeschermingsmonitor