Veel ruwvoer en meer melk

U bent hier: Home > Veehouderij > Veel ruwvoer en meer melk


Onze bemesting biedt u de mogelijkheid gezond en veel ruwvoer en dus meer melk te produceren. Wij bieden meststoffen voor gras en maïs.

Bemesting grasland

Van Iperen weet als geen ander dat de teelt van kwalitatief goed gras cruciaal is voor melkveebedrijven. Onze vloeibare meststoffen dragen daaraan bij. Goed gras vormt de basis van het rantsoen en dus een goede melkgift. Als u een goede graskuil heeft, hoeft u minder krachtvoer te voeren. Met de juiste bemesting kunt u de kostprijs per liter melk verlagen.

Meer opbrengst en beter eiwit

Het is algemeen bekend dat teveel onbestendig eiwit bij koeien resulteert in een lagere benutting van het eiwit én een hoog ureumgehalte. Dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid, vruchtbaarheid en genetische vooruitgang van de koe. Ureumstikstof zorgt verhoudingsgewijs voor een lager OEB- en een hoger DVE-gehalte in het gras in vergelijking met meststoffen die meer nitraatstikstof bevatten. Dit resulteert in een lager ureum in de melk. Als u de DVE/OEB-verhouding in het gras of de graskuil verbetert, hoeft u niet bij te sturen met energierijke producten. Het resultaat is een hoger rendement. Onze Powerbasic meststof op basis van ureum levert gemiddeld 12 procent meer droge stof op dan wanneer u bemest met KAS. Dat blijkt uit zesjarig onderzoek.

Sporenelementen spelen ook een belangrijke rol bij bemesting. Onze producten Powerbasic Manaro en Powerbasic Clarion leveren de juiste mix sporenelementen en optimaliseren de mineralenvoorziening.

Speciaal pakket voor maïs

Met ons exclusieve maïspakket teelt u maïs die zoveel mogelijk opbrengt, goed verteerbaar en smakelijk is. Wij ontwikkelden dit pakket vanuit een landbouwkundige benadering: wat heeft de plant wanneer nodig? Als u op de juiste momenten de juiste elementen toedient, draagt dat bij aan wortelontwikkeling, het wateroplosbaar maken van elementen in de bodem, een goede jeugdgroei, vlotte vegetatiegroei en een goede kolfvulling. Ons maïspakket bestaat uit verschillende producten. U kunt hier filteren op snijmais om dit pakket te bekijken. Met het maïsbemestingspakket legt u de basis voor een hoger rendement. Hoe beter de maïs, des te minder krachtvoer uw melkkoeien nodig hebben. En u haalt meer melk uit het ruwvoer.

Bemesting met vloeibare meststoffen voor hoger rendement

Bladmeststoffen

Door de scherpere bemestingsnormen en het hogere genetische opbrengstpotentieel van gewassen zien we de risico’s op ziekten toenemen. Met onze bladmeststoffen beperkt u deze risico’s.