Geïntegreerde aanpak gewasbescherming

U bent hier: Home > Tuinbouw > Geïntegreerde aanpak gewasbescherming


Geïntegreerde Gewasbescherming (Integrated Pest Management) zorgt voor een duurzame aanpak van onkruid, schimmels, plagen en andere ziekten. Met een IPM plan wordt er een afweging gemaakt van alle beschikbare technieken en alternatieven om op een economisch verantwoorde wijze een duurzaam beleid te ontwikkelen ter voorkoming van en bestrijding van deze plagen. Daarnaast is het doel van geïntegreerde gewasbescherming, het tegengaan van resistenties van ziekten en plagen tegen chemische gewasbeschermingsmiddelen, zodat het beperkte chemische middelenpakket zo lang mogelijk effectief blijft. Daarnaast is geïntegreerde  gewasbescherming minder belastend voor het milieu dan een volledig chemische gewasbeschermingsstrategie.

Met behulp van onderstaande documenten kunt u zelf uw plan maken en per plaag aangeven welke strategie wordt toegepast.  Deze documenten kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor uw MPS ABC of uw G.A.P. certificatie.

IPM plan 
Plan luis  
Plan wittevlieg 
Plan botrytis
Plan fusarium
Plan meeldauw
Plan mineervlieg
Plan pythium
Plan wants
Plan onkruid
Plan trips 
Plan mot
Plan spint 
Plan blanco

Geïntegreerde gewasbescherming: de aanpak

Voor succesvolle gewasbescherming adviseren wij telers om biologische bestrijding als uitgangspunt te nemen. Chemie kunt u inzetten ter ondersteuning en/of correctie van biologische processen. Biologische bestrijding wordt steeds belangrijker doordat schadelijke insecten minder gevoelig zijn voor een aantal chemische gewasbeschermingsmiddelen. Ook het aantal breedwerkende middelen neemt af. Daarnaast kunt u toegestane chemische middelen steeds beperkter gebruiken. U kunt een beroep doen op een breed scala aan natuurlijke vijanden en nuttige insecten om plagen te lijf te gaan. Voor een duurzame land- en tuinbouw blijft de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen strategisch noodzakelijk. De inzet van groene en laagrisico-gewasbeschermingsmiddelen biedt mogelijkheden.

Onze klanten vertellen u graag over hun ervaringen met geïntegreerde gewasbescherming. Lees hun verhalen:

Combivliet

Maurice van Os

Monitoring van het gewas

Voor het succes van de geïntegreerde gewasbescherming ontwikkelde Van Iperen de Bioventura.  De Bioventura is een aanvulling op de geïntegreerde gewasbescherming binnen de chrysantenteelt. Het is een verstrooier die de mogelijkheid biedt om flexibel en vlot biologie in te zetten. Lees meer over de verstrooier Bioventura.

Bij gewasbescherming vormt het monitoren van de druk van ziekten en plagen, gewasgroei en bodem- en omgevingsfactoren de basis. Onze tuinbouwspecialisten adviseren u over de juiste gewasbeschermingsstrategie. Een belangrijk hulpmiddel in het monitoren van het gewas en het opstellen van het advies is Mijn Scouting. In deze tool die u via Mijn Iperen kunt gebruiken, kunt u de tellingen van de plagen in uw kas registreren. Zo bouwt u een duidelijk overzicht op van de plaagdruk en kunt u hierop inspelen met uw strategie.

Heeft u vragen over onze diensten? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs informeren u graag.