Geïntegreerde aanpak gewasbescherming

U bent hier: Home > Tuinbouw > Geïntegreerde aanpak gewasbescherming


Gewasbescherming vraagt om een geïntegreerde aanpak voor een optimaal resultaat voor gewas, mens en milieu. De verduurzaming van de sector en het steeds beperktere middelenpakket vormen uitdagingen. Het op een optimale manier invullen van de gewasbescherming speelt hierbij een cruciale rol. Om tot een effectieve strategie voor uw bedrijf te komen, kunt u terecht bij onze specialisten.

Geïntegreerde gewasbescherming: de aanpak

Voor succesvolle gewasbescherming adviseren wij telers om biologische bestrijding als uitgangspunt te nemen. Chemie kunt u inzetten ter ondersteuning en/of correctie van biologische processen. Biologische bestrijding wordt steeds belangrijker doordat schadelijke insecten minder gevoelig zijn voor een aantal chemische gewasbeschermingsmiddelen. Ook het aantal breedwerkende middelen neemt af. Daarnaast kunt u toegestane chemische middelen steeds beperkter gebruiken. U kunt een beroep doen op een breed scala aan natuurlijke vijanden en nuttige insecten om plagen te lijf te gaan. Voor een duurzame land- en tuinbouw blijft de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen strategisch noodzakelijk. De inzet van groene en laagrisico-gewasbeschermingsmiddelen biedt mogelijkheden.

Onze klanten vertellen u graag over hun ervaringen met geïntegreerde gewasbescherming. Lees hun verhalen:

Plantenkwekerij Gitzels

Arend Roses

Deliflor

Monitoring van het gewas

Voor het succes van de geïntegreerde gewasbescherming ontwikkelde Van Iperen de Bioventura.  De Bioventura is een aanvulling op de geïntegreerde gewasbescherming binnen de chrysantenteelt. Het is een verstrooier die de mogelijkheid biedt om flexibel en vlot biologie in te zetten. Lees meer over de verstrooier Bioventura.

Bij gewasbescherming vormt het monitoren van de druk van ziekten en plagen, gewasgroei en bodem- en omgevingsfactoren de basis. Onze tuinbouwspecialisten adviseren u over de juiste gewasbeschermingsstrategie. Een belangrijk hulpmiddel in het monitoren van het gewas en het opstellen van het advies is Mijn Scouting. In deze tool die u via Mijn Iperen kunt gebruiken, kunt u de tellingen van de plagen in uw kas registreren. Zo bouwt u een duidelijk overzicht op van de plaagdruk en kunt u hierop inspelen met uw strategie.

CDG-verklaringen

Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten sinds 1 januari 2010 voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het CDG certificatieschema. Daarnaast moeten deze bedrijven zijn opgenomen in het register van de Stichting CDG. De Stichting CDG is in opdracht van de overheid opgericht. Het CDG zorgt voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde certificering voor de distribuanten in gewasbeschermingsmiddelen. Voor het leveren van bepaalde producten vraagt de Stichting CDG een verklaring om het goed en verantwoord gebruik van de producten te waarborgen. Deze teler én de distributeur moet deze verklaring ondertekenen.
U kunt per product de bijbehorende verklaring downloaden. Deze kunt u uitprinten, invullen en naar ons opsturen. Wij zorgen voor de verdere afhandeling met de Stichting CDG. Zonder deze verklaringen kunnen wij geen producten leveren.

Uw ingevulde verklaring kunt u sturen naar: bestellingenstukgoed@iperen.com.

Heeft u vragen over onze diensten? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs informeren u graag.