Mijn Iperen: eenvoudig en overzichtelijk

U bent hier: Home > Van Iperen diensten > Mijn Iperen: eenvoudig en overzichtelijk


Mijn Iperen is de persoonlijke online dienst van Van Iperen. Mijn Iperen ondersteunt u optimaal tijdens alle fases van uw teelt en is zowel beschikbaar als app als via internet. Met slechts één account krijgt u toegang tot Mijn Iperen app en Mijn Iperen web. We bieden u:

Bestellen

 • Eenvoudig en snel bestellingen plaatsen
 • Uw bestelhistorie inzien, zodat u gemakkelijk een bestelling kunt herhalen
 • Retouren invoeren, zowel voor artikelen als voor fust
 • Uw persoonlijk assortiment en ons complete assortiment inzien
 • Inzicht in toelatingsgegevens CTGB voor afgenomen artikelen
 • Planningen invoeren voor herhaalbestellingen

Monitoring & Advies

 • Uw mineralenoverzicht inzien, zodat u inzicht krijgt in uw NP-ruimte (akkerbouw)
 • Uw perceel of kas aanmaken
 • Uw percelen inladen vanuit RVO
 • Registraties doen, zoals plaagdruk of gewasopbrengst en lokaliseren op basis van GPS-locatie; resultaten worden ook in een grafiek getoond worden
 • Door uw adviseur aangeboden adviezen bekijken
 • Waarnemingen in uw gewas vastleggen met GPS-locatie en voorzien van een foto, die u eenvoudig kunt verzenden
 • Toegang tot Schurftweb, de druk van de belangrijkste ziekten en plagen per regio inzien (fruitteelt)

Graan (akkerbouw)

 • Direct na levering een overzicht van uw graanleveringen in zien, inclusief vochtpercentages, hectolitergewichten en uw opbrengst per hectare; bekijk ook de status van uw afrekening

PT+ Online (akkerbouw)

 • Bodemkaarten en door uw adviseur aangemaakte taakkaarten inzien en downloaden

Niveaumeting (tuinbouw)

 • Realtime het voorraadniveau van uw meststoffentanks bekijken; wij zorgen ervoor dat uw voorraad altijd op pijl is

Nieuws

 • Het laatste nieuws lezen

Meldingen

 • Digitaal een vraag stellen of een meldingen/klacht doorgeven

Onder andere op basis van input van onze klanten wordt steeds nieuwe functionaliteit aan Mijn Iperen toegevoegd. Uw adviseur kan u een demo geven en vertelt u graag meer over Mijn Iperen.

Wilt u ook toegang tot het gemak van Mijn Iperen? 

Dan heeft u twee opties:

Meer informatie? Lees dan onze Flyer.