Fruit telen in de toekomst

U bent hier: Home > Fruitteelt > Fruit telen in de toekomst


Aankomend seizoen staat bij ons in het thema van ‘Fruit telen in de toekomst’. De uitdagingen om onze fruitgewassen ook in de toekomst te kunnen blijven beschermen worden steeds groter. Gelukkig werd ook tijdens onze winterlezingen duidelijk dat er volop mogelijkheden overblijven of bijkomen om toch fruit van goede kwaliteit te kunnen blijven telen. Onze specialisten nemen u mee in de mogelijkheden die er zijn en delen praktische tips die u direct kunt toepassen.

Wilt u ook eens sparren over de fruitteelt van de toekomst? Neem contact op met uw adviseur of vul het formulier onderaan de pagina in.

Middelenpakket

Met het middelenpakket wat we nu tot onze beschikking hebben lukt het tot op heden relatief goed om onze ziektes en plagen onder controle te houden. De komende jaren gaan er echter verschillende gewasbeschermingsmiddelen wegvallen, waardoor de uitdagingen groter worden om onze gewassen te kunnen blijven beschermen. Daarom is het nodig dat we de tijd nemen om groene alternatieven te ontwikkelen en implementeren. Om deze reden kijken wij als Van Iperen nu al naar goede alternatieven voor de gebruikelijke werkwijze, zowel in onderzoek als in de praktijk. Ook als teler is het belangrijk om nu al ervaring mee op te doen, om zo voorbereid te zijn op de toekomst.

Eén van de groene alternatieven zijn middelen met fosfonaten. Wat dit zijn en hoe ze werken staat uitgelegd in dit artikel. Andere voorbeelden zijn feromoonverwarring en viruspreparaten om bijvoorbeeld fruitmot tegen te gaan. Voorbeelden daarvan zijn Checkmate CM, Isomate CLR of RAK 3+4.

Checkmate CM                                  Isomate CLR                                         RAK 3 + 4

Lees hier meer over feromoonverwarring  en hoe u dit kunt inzetten in de teelt.

 

Biologische bestrijding

Naast de inzet van middelen zal de komende jaren meer gewerkt moeten gaan worden met het inzetten van biologische bestrijding. Hieronder verstaan we het uitzetten van nuttige insecten, inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen en het gebruiken van nuttige schimmels en andere organismen. Bekende voorbeelden hiervan zijn het uitzetten van roofmijten tegen spint of het toepassen van Trianum P op de bodem om de zwartvruchtrotdruk tegen te gaan. Biologische bestrijding vergt in het algemeen meer aandacht en vaak een wat andere denkwijze dan we nu gewend zijn. Preventie, hygiëne en kennis vormen in onze ogen de basis van deze werk- en denkwijze. Lees meer over de volgende nuttigen:

Monitoring

Bewuste inzet van middelen, stimuleren van natuurlijke vijanden en het werken met biologische oplossingen vergt in het algemeen een sterkere bewustwording van de situatie in uw percelen. Door goed te monitoren kan soms gekozen worden om bepaalde stukken anders te behandelen dan de rest. Hierdoor hoeft het natuurlijk evenwicht minder verstoord te worden. Door een schadedrempel te hanteren kan soms ook worden gewacht met bestrijding, waardoor de natuurlijke vijanden meer kans hebben om de plaag onder controle te krijgen. Ook voor een goede monitoring en het opbouwen van een systeem in de boomgaard is kennis van nuttigen en plaag-insecten essentieel.

 

Proeven en onderzoek

Als Van Iperen zijn wij dagelijks in de praktijk bezig om, samen met u als teler, de uitdagingen in de teelt het hoofd te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat we ook in de toekomst goed en mooi fruit kunnen blijven telen.  Ook al zullen de uitdagingen niet kleiner worden. Daarom leggen we proeven aan om te zien welke mogelijkheden er zijn bij het verdwijnen van middelen zodat we toch verder kunnen met de plaagbeheersing en de fruitteelt in het algemeen. In onze ogen is kennis de sleutel om dit voor elkaar te krijgen, daarom investeren wij ieder jaar opnieuw in het doen van onderzoek, waarbij we streven om zo dicht mogelijk bij de praktijk te blijven. Wij houden u op de hoogte van onze ervaringen en resultaten, onder andere in onze berichten en op bijeenkomsten.

In onderstaande video vertelt Thom van der Riet meer over een praktijkproef tegen de rups van de wintervlinder.

Conclusie

De uitdagingen om onze fruitteelt te kunnen blijven uitoefenen zullen in de toekomst groter worden. Gelukkig komen er ook nieuwe mogelijkheden en leren we elke dag bij om toch het maximale uit onze teelt te halen. Het opbouwen van kennis en het opdoen van ervaring is in onze ogen essentieel om ook in de toekomst onze gewassen te kunnen blijven beschermen. Hier staan wij u als groeispecialist graag in bij!

Onze fruitteeltspecialisten helpen u hier graag bij. Wilt u meer informatie of hulp? Neem dan contact met ons op of vul het conctactformulier in:


Meer over vergroenen

Dit is niet voor het eerst dat we nadenken over de toekomst en hoe we kunnen vergroenen in de fruitteelt. Eerder deelden we onderstaande video’s en artikelen al.