06 december 2017

Stikstofbemesting

Benut de periode voor opkomst om de basisbemesting aan het gewas te geven. Dit kan vloeibaar met Urean of NTS of door middel van korrels met KAS 27%. Het voordeel van vloeibaar bemesten is de mogelijkheid van extra toevoegingen en de uniforme verdeling.

Urean:

  • 400 – 450 ltr Urean
  • 3,00 ltr Powerleaf Borium
  • 4,00 ltr Ferritrac 54 (Alleen bij cultivars die gevoelig zijn voor ijzergebrek)
  • 5,00 ltr Blackjak (Alleen bij cultivars die gevoelig zijn voor ijzergebrek)

NTS:

  • 600 – 650 liter NTS
  • 3,00 ltr Powerleaf Borium
  • 4,00 ltr Ferritrac 54 (Alleen bij cultivars die gevoelig zijn voor ijzergebrek)
  • 5,00 ltr Blackjak (Alleen bij cultivars die gevoelig zijn voor ijzergebrek)

Later in het seizoen kan nog stikstof bij-bemest worden.

Borium is een activator voor de opname van Calcium wat op zijn beurt een belangrijk element voor de bouw van nieuwe cellen is oftewel een groeiend gewas. Borium is op grond met een hoge pH (>7) moeilijker opneembaar. Spuit daarom 3,00 liter Borium mee met de stikstofbemesting om de opname van Calcium te stimuleren.

Spuit in soorten die gevoelig zijn voor ijzergebrek zoals o.a. Aafke en Leen van de Mark 4,00 liter Ferritrac 54 mee met de stikstofbemesting. Indien er ijzer gespoten wordt dient hier 5,00 liter Blackjak aan toegevoegd te worden zodat het ijzer langer beschikbaar blijft voor de plant.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.