06 december 2017

Gewasbescherming Tulp – Onkruidbestrijding

Voor het voorjaarsbloeiende gewas tulp is de tijd van onkruidbestrijding voor opkomst aangebroken. Zodra de omstandigheden het toelaten om te spuiten kan de eerste toepassing plaatsvinden. Het advies is om de onkruidbestrijding in 3 delen op te delen:

  1. Ruim voor opkomst
  2. Vlak voor opkomst, indien nodig
  3. Correctie na opkomst. In een later bericht zullen wij hier meer uitleg over geven.

Advies bij ruim voor opkomst:

  • 4,00 ltr Matos Extra
  • 4,00 ltr Stomp 400 SC
  • 0,75 ltr Dual Gold
  • 1,00 – 1,50 ltr Chloor IPC
  • 0,3% Intake

Voor een goede werking van Matos Extra dient de toepassing plaats te vinden onder droge omstandigheden. De gewenste pH voor een contactherbicide is 4,50 – 5,50. Voeg daarom 0,30 ltr/ha Intake toe aan de vloeistof om deze aan te zuren. Matos Extra is na 2 – 3 uur regenvast. Spuit dus niet met kans op regen in het vooruitzicht. Ook vorst na toepassing van Matos Extra benadeeld de werking.

Om een breed spectrum aan opkomende onkruiden te kunnen bestrijden dienen Stomp 400 SC en Dual Gold aan de basis toegevoegd te worden.

Bij aanwezigheid van muur, brandnetel, varkensgras en straatgras is het aanbevolen om 1,00 – 1,50 liter Chloor IPC toe te voegen aan de mix als contactmiddel.

Op percelen met een hoge onkruiddruk kan het gewenst zijn om vlak voor opkomst de bodemherbiciden nog een keer aan te vullen. Bespreek de mogelijkheden voor een tweede bespuiting rond opkomst met uw adviseur.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.