13 maart 2018

Appelbloesemkever

De afgelopen dagen hebben wij door middel van kloppen al diverse appelbloesemkevers waargenomen. De komende week ziet het er nog niet naar uit dat een effectief bestrijdingsmoment kan worden gevonden in verband met regen en lage temperaturen. Wij blijven de komende periode waarnemen door middel van kloppingen en zullen ons advies vermelden in het bericht op het moment dat bestrijding aan de orde is.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.