16 mei 2018

Chrysant heeft baat bij brede werking Azatin en BotaniGard

Dankzij het toenemende gebruik van nieuwe roofmijten zoals Amblyseius cucumeris (vernieuwde bugline) en Transeius montdorensis vormt trips in chrysant een minder groot knelpunt dan in het verleden. Desondanks blijven de biorationals Azatin en BotaniGard vaste waarden binnen de geïntegreerde teelt. Behalve trips pakken zij ook andere insecten mee. Die brede werking houdt de plaagdruk significant lager, meent chrysantenteler Patrick van Uffelen.

Lees het artikel met onze collega Dennis Ammerlaan wat in Glashelder is verschenen.