05 oktober 2018

Bloembollen telen met druppelsysteem

Is het mogelijk om met minder voedingsstoffen een beter resultaat te bereiken? En hoe werkt dat dan in de vollegrond? Met die vragen ging Vido Fleur samen met Van Iperen aan het werk. Ze startten een fertigatieproef in de tulpenteelt.

Het bloembollenbedrijf heeft al tientallen jaren ervaring. Vader Dogterom zette het bedrijf op. Begin jaren negentig van de vorige eeuw besloot hij naast de traDogteromditionele akkerbouwgewassen
ook bloembollen te gaan telen. Inmiddels neemt de bollenteelt het grootste deel van het areaal in beslag. In 2008 werd het bedrijf Vido Fleur opgericht. Vido staat voor de Vier Dogterommen. Naast de verkoop van bloembollen, is het bedrijf ook aandeelhouder van een tulpenbroeierij in Rijssenhout. “We zijn in de hele keten aanwezig. Van bol tot winkelwagen.” In gesprek met de oudste helft van de vier Dogterommen: Pieter en Jaap (op de foto staat ook Alexander).

 

Fertigatie

“Toen Van Iperen voor de eerste keer met het voorstel kwam om een fertigatieproef te starten, besloten we meteen om mee te doen. Het levert je altijd wel nieuwe gezichtspunten op.” Volgens meststoffenspecialist Ton van Hulten van Van Iperen is het concept afkomstig uit de tuinbouw. “In die sector wordt al heel lang succesvol gebruik gemaakt van fertigatie: planten krijgen exact datgene aan water en meststoffen wat ze op dat moment in het groeiproces nodig hebben. De vraag is echter of je dat ook toe kan passen in de bollenteelt?”

 

In de bol

Pieter: “Tot nu toe doen we eigenlijk uitsluitend wat we altijd al deden, zonder dat we precies weten waarom we het eigenlijk zo doen. Een mooi voorbeeld: in 2017 viel de kwaliteit in de broeierij tegen. 2018 daarentegen was juist weer heel goed. Maar als je vraagt ‘hoe komt dat nu?’ blijft iedereen je het antwoord schuldig. We weten het gewoon niet. We moeten weten wat er in die bol moet zitten, hoe we dat erin krijgen en hoe we daar weer een goede kwaliteit tulp uit kunnen broeien.”

 

Proef

Bemestingsspecialisten uit de sector tuinbouw en medewerkers van de afdeling Kennis & Ontwikkeling van Van Iperen zijn nauw betrokken bij de proef bij Vido Fleur. De aanpak: een proefperceel van ongeveer een halve hectare voorzien van druppelirrigatie. Op twee plekken in het land wordt met sensoren de vochtbalans in de grond gemeten. Met behulp van GPS kan
Van Iperen vanuit het kantoor in Westmaas de installatie bedienen. Het bemestingsrecept is geoptimaliseerd door het afstemmen van de stikstofgift op de behoefte van de plant en het toevoegen van onder andere extra calcium, sporenelementen en een biostimulant. Maar de manier van toedienen heeft misschien wel de meeste impact voor de teler.

Jaap: “Het is voor ons heel vreemd om de voedingsstoffen gelijkmatig te verdelen over het groeiseizoen. Wij zijn gewend om de bol aan het begin eigenlijk alles mee te geven. Maar dat is over het algemeen genomen niet goed voor het bodemleven. Maar ook daar weten wij eigenlijk nog heel weinig van.” Ton vult aan: “Een tulp is een vroege groeier. Dus aan het begin is het nog koud en is het bodemleven nog niet helemaal op gang gekomen. Dan lijkt het voor de hand te liggen om juist dan extra meststoffen toe te dienen. Maar heeft die bol op dat moment wel zoveel nodig? En hoe zit het dan met de rest van het seizoen?”

 

Resultaat

In april bleek al dat de tulpen van het proefperceel er beter bij stonden dan het referentieperceel ernaast. Jaap: “We keken onze ogen uit en konden het nauwelijks geloven. De planten waren gestrekter en vertoonden een gezonde, homogene kleur. We zijn uiteraard heel erg benieuwd wat het uiteindelijke resultaat in de trek zal zijn.” (In een volgende ViP zullen we verslag doen van deze eindresultaten). Naast optische registratie, doet Van Iperen ook plantsapanalyses om te zien wat er in de plant gebeurt en welke nutriënten er nodig zijn.

Pieter: “We hopen natuurlijk dat we door deze techniek meer, maar vooral ook betere bollen krijgen. Het gaat ons dan vooral om de inhoud, zodat we een beter resultaat kunnen boeken.”

Tulpenproef

Toekomst

Ton: “Als fertigatie in de bollenteelt mogelijk blijkt te zijn, zal dat veel water besparen en de zoutconcentratie in de bodem sterk verminderen. Door de juiste meststoffen toe te dienen en daar ook sporen aan toe te voegen, creëren we een gezond en vitaal gewas. De kwaliteit van het bodemleven zal merkbaar omhoog gaan.”Pieter haakt daarop in: “Zodra het seizoen is afgelopen, gaan we de bol helemaal analyseren en dan zien we wat deze proef heeft opgeleverd. En natuurlijk zijn we benieuwd hoe deze bollen het doen in de broeierij.” Jaap vult aan: “De bollen van deze proef houden we apart, zodat we ze drie jaar lang kunnen volgen.” De broers zijn vol lof over hun onderzoekspartner: “We zijn blij met het initiatief van Van Iperen. Voor een dergelijke omslag heb je echt een speler van buitenaf nodig. En dan heb je met Van Iperen een belangrijke speler met veel kennis en data uit de tuinbouw.”