07 januari 2019

Aanpassing regels graslandvernietiging

Aanpassing regels graslandvernietiging
Wilt u in 2019 grasland vernietigen? Dan krijgt u wellicht te maken met andere regels. In dit bericht staan de wijzigingen vermeld, die vanaf dit jaar zijn ingegaan.

CHECK ook ‘In the cloud’ 2018 afronden met dezelfde data als RVO?
‘In the cloud’ werken biedt: Terugkijken webinar? Dat kan! Zie hoe CHECK:
bescherming data
percelen importeert (RVO)
beschikbaarheid data overal
‘mest importeert (RVO)
mogelijkheid tot samenwerken
en grondmonsters koppelt aan percelen
Meer informatie Meer informatie

Bron: Component Agro 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.