02 mei 2019

Systeemaanpak perenbladvlo

Om de perenbladvlo ook in de toekomst beter beheersbaar te kunnen houden, wordt het steeds belangrijker om volgens een systeemaanpak te werk te gaan. Deze methode is in belangrijke mate gericht op het creëren en behouden van een natuurlijk evenwicht tussen de perenbladvlo en zijn natuurlijke vijanden. Binnen deze aanpak zijn er tal van mogelijkheden om deze balans op een positieve manier te beïnvloeden. Zowel het minder aantrekkelijk maken van het gewas als het stimuleren van de populatie van diverse natuurlijke vijanden vormen hierbij belangrijke speerpunten.

Minder aantrekkelijk maken van het gewas

 

Voordat de overwinterende springers hun eieren afzetten, kan het gewas minder aantrekkelijk worden gemaakt door een behandeling uit te voeren met een klei-mineraal waardoor de bomen wit kleuren.

Deze toepassing heeft daarnaast ook effect op de volwassen perenbladvlo. Op deze manier is het mogelijk om al vroeg in het seizoen de ontwikkeling van de perenbladvlo te onderdrukken.

Vanuit eerder onderzoek is bekend dat de bemesting invloed heeft op de ontwikkeling van de perenbladvlo. Op dit moment zijn we volop bezig met het uitvoeren van vervolgonderzoek op dit gebied. Het doel hierbij is om de ontwikkeling van de perenbladvlo via de bemesting te kunnen remmen in combinatie met een optimale ontwikkeling van het gewas.

Stimuleren van de populatie van natuurlijke vijanden

 

Voor een goede ontwikkeling van de natuurlijke vijanden van de perenbladvlo, is het belangrijk om de boomgaard zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze insecten. Dit kan worden gedaan door onder andere het creëren van extra schuilgelegenheden en door aandacht te besteden aan biodiversiteit,  door bijvoorbeeld het gras lang te laten. Daarnaast kunnen we de natuur nog wat extra helpen door het uitzetten van natuurlijke vijanden.

Wanneer er gecorrigeerd moet worden door het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen, is het belangrijk te kiezen voor zo selectief mogelijk werkende middelen. Dit om de opgebouwde populatie aan natuurlijke vijanden in stand te houden. Eerder uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat de effectiviteit van deze middelen kan worden versterkt door het inzetten van Prev-Magnum als hulpstof. Deze hulpstof is veilig voor alle natuurlijke vijanden en verhoogt de effectiviteit van diverse gewasbeschermingsmiddelen.

Bekijk het filmpje: