20 juni 2019

Zwartvruchtrot

Sinds het begin van de 21e eeuw hebben we in Nederland te maken met de ziekte Stemphylium, ook wel zwartvruchtrot genoemd. Zwartvruchtrot wordt veroorzaakt door een schimmel. Vooral Nederlands belangrijkste perenras Conference is er gevoelig voor. In Zuid-Europa komt deze ziekte al langer voor in de perenteelt. Op dit moment is er nog vrij weinig bekend over zwartvruchtrot.

Zwartvruchtrot

Het is moeilijk te voorspellen of een perceel gevoelig is voor aantasting, dit heeft er vooral mee te maken dat zwartvruchtrot een zwakteparasiet is. Vooral op verzwakte percelen kan de schimmel zich zowel op het blad als op de vrucht laten zien. Soms is de aantasting zo zwaar dat er ook bladval optreed. In extreme gevallen kan tot 70% van de vruchten aangetast worden met zwarte plekken, zodat deze onverkoopbaar worden.

Het is ondertussen wel bekend dat de schimmel goed kan overleven op dood organisch materiaal, zoals gras en afgevallen bladeren.

Stress

Onder andere percelen met een slechte ontwatering en te hoge waterstand of percelen met een langdurig matige bladstand in het voorjaar, zijn meer vatbaar voor een aantasting van de schimmel. Dit heeft te maken met de stress waar de boom langdurig aan blootgesteld wordt. Het is belangrijk om te achterhalen waar deze stress door veroorzaakt wordt. Er is niet één kant-en-klare oplossing voor het probleem.

Weersomstandigheden

De schimmel slaat niet elk jaar even hard toe. Dit heeft ook te maken met de weersomstandigheden van het betreffende jaar. In een jaar met hoge temperaturen en vochtige omstandigheden kan zwartvruchtrot zich makkelijker ontwikkelen.

Groeifase

Ook de periode van celdeling speelt hier in een rol. In de periode direct na de bloei zijn de vruchten zeer gevoelig. Hoe verder in de groeifase, hoe meer de gevoeligheid voor aantasting op de vruchten afneemt. De infectie vindt voornamelijk in de eerste twee maanden na de bloei plaats. De aantasting is pas later in het groeiseizoen te zien. Percelen waar al vroeg in de fase van vruchtontwikkeling met gerichte middelen tegen deze schimmel gespoten is, hadden minder aantasting dan percelen waarop deze middelen pas de tweede helft van het groeiseizoen toegepast zijn.

Niet-chemische bestrijding

Er wordt ook gezocht naar antogonisten of biologische middelen om de schimmel te bestrijden of te voorkomen. Het  is bekend dat zwartvruchtrot alleen met chemie niet volledig te bestrijden is. Het is van belang te werken volgens een systeemaanpak om te voorkomen dat een perceel wordt aangetast. Dat begint met een gezonde boom (voedingstoestand, ontwatering, plantmateriaal etc.).

Daarnaast wordt er onderzocht of met biostimulanten en plantversterkers de plant weerbaarder wordt tegen abiotische stress zoals kou en hitte.

Neem contact op met uw adviseur om de situatie op uw perceel te bespreken.