10 juli 2019

Stimuplant Multimix, breed inzetbaar

De afgelopen weken hebben onze grassen, bomen, heesters en planten veel warmte en droogte stress gehad. Ze hebben geleden onder extreme warmte en hebben nu te kampen met droogte. Biostimulanten zorgen ervoor dat onze objecten beter bestand zijn tegen deze stressfactoren, zodat ze sterker en vitaler blijven en sneller herstellen na een hitteperiode. Binnen ons assortiment Stimuline zijn de producten Stimuforce Asco en Stimuplant Multimix bij uitstek geschikt voor deze toepassing.

Stimuplant Multimix is een brede mix van mineralen, aminozuren en zeewierextract en bevat:

  • 7,50% Amidestikstof
  • 4,50% Fosfaat
  • 4,50% Kalium
  • Sporenelementen: Mn, Zn, Co, B, Mo en Fe
  • Geselecteerde aminozuren en zeewierextract Ascophylum Nodosum

Deze samenstelling is gebaseerd op de mineralen die in het plantsap gemeten worden, en van groot belang zijn voor een goede groei en kwaliteit. Door de toevoeging van aminozuren is het product zacht voor het gewas. Aminozuren en zeewierextract reduceren de effecten van stress in de plant tijdens hitte, droogte, groeipieken en chemische bespuitingen.

Stimuforce Asco is als beste getest uit 7 soorten. Het schakelt genen “aan” en stimuleert de plant om stoffen aan te maken. Ook verbeterd het de opname van nutriënten en buffert de pH. Het product bevat:

  • Zeewierextract (85%) (SW)
  • Aminozuren (totaal 6,2%, 1,1% vrij) (AA)

Beide producten kunt u verspuiten in grassen (ook greens golfbanen) en groenblijvende beplantingen. Ze zijn beide verkrijgbaar in 10 liter verpakking. Voor meer informatie over deze producten of over biostimulanten kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.