19 augustus 2019

Resultaten bloem- en vruchtdunning 2019

Een belangrijk onderdeel in de teelt van fruit is bloem- en vruchtdunning. Het gaat in de boom om een ideale blad/vruchtverhouding. De juiste hoeveelheid vruchten aan de boom is nodig voor een goede kwaliteit. Kwaliteit kenmerkt zich door onder andere een optimale vruchtmaat, een goed suikergehalte en kleuring.

Vruchtzetting

Soms moet de vruchtzetting gestimuleerd worden. Enkele appel- (vooral triploïde rassen) en perenrassen hebben een steuntje nodig om voldoende vruchten aan de bomen te krijgen. Dit geldt zeker in de eerste jaren van aanplant of in jaren met weinig bloemen of slechte bloeiomstandigheden. De vruchtzetting kan gestimuleerd worden door inzet van voedingsstoffen, planteigen stoffen of bijvoorbeeld zeewier-preparaten. Maar ook door de groei van de boom te onderdrukken.

Dunnen

Echter soms is de zetting zó goed dat er al vroeg gedund moet worden om het ideale aantal vruchten aan de boom te krijgen. Een mogelijkheid hiervoor is handdunnen in de zomer. De grote nadelen hiervan zijn de arbeidskosten, het risico op beurtjaren en te kleine vruchten die niet goed op kleur en smaak komen zodat er niet de kwaliteit geleverd kan worden die de markt wenst.

Een andere mogelijkheid is chemisch dunnen. Op veel appel- en perenpercelen zijn dit jaar producten ingezet voor bloem- en/of vruchtdunning.

Resultaten

AppelsAppel

ATS en 6BA
Onder andere op Elstar is in de bloei vaak ATS ingezet. Mede vanwege de lage luchtvochtigheid heeft het niet merkbaar minder vruchten aan de boom gegeven. Ook de inzet van 6BA heeft niet het gewenste effect gegeven. De belangrijkste oorzaak was dat de drie dagen met hoge temperaturen, welke nodig zijn voor een goede werking, er niet waren. Uit onderzoek en ervaring weten we dat deze percelen het jaar daarop meer bloemen hebben.

Brevis
Inzet van Brevis heeft dit jaar nergens tot overdunning geleidt. Het belangrijkste aspect voor werking van Brevis (hoge nachttemperaturen) bleef in deze periode achterwege. Bij een ras als Junami is voor een goede dunning al snel een herhalingsbespuiting met Brevis nodig in de koppen van de bomen.

Peren

Ethrel en 6BA
Bij peren vindt alleen vruchtdunning plaats en geen bloemdunning zoals in appels. De eerste mogelijkheid is om Ethrel één of meerdere keren met een lage dosering in te zetten als bloemknopbevorderaar. Meestal wordt de aftekening van de rui eerder zichtbaar op percelen waar Ethrel is ingezet ten opzichte van een niet behandelde percelen. Bij herhalingsbespuitingen met Ethrel worden bomen wel eens te vruchtbaar.
Op percelen waar 6BA is ingezet, is het resultaat hiervan tegengevallen omdat er onvoldoende temperatuur was voor een goede werking van het product.

BrevisVastspuiten
Vooral op Conference is dit jaar vaak Brevis ingezet. Het voordeel van Brevis is dat dit middel ook plaatsspecifiek ingezet kan worden. Veel telers hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door bijvoorbeeld alleen de bovenste helft van de boom te spuiten. Dit jaar hebben we nergens overdunning van dit product waargenomen. Dit komt mede, net als bij appels, doordat de nachttemperaturen in deze periode niet hoog waren. Het lijkt er dit jaar wel op dat de latere inzet van Brevis (vruchtgrootte 14-16 mm) iets beter gewerkt heeft dan waarbij het vroeg is ingezet. Dit heeft te maken met de weersomstandigheden rond de bespuitingen. Vooral het weer na de toepassing is belangrijk.
Dit jaar zijn er meer flessen en vruchten met opstaande verruwing. Het blijkt dat Brevis met de veelgebruikte dosering van 1,30-1,50 kg/ha niet genoeg uitdunt. Echter een hogere dosering van dit middel is riskant omdat de kans op sterke overdunning bestaat.

Op sommige Conference percelen waren er zoveel flessen dat het niet mogelijk was om deze allemaal uit te dunnen. Hierdoor zouden er te weinig vruchten aan de boom blijven hangen. Ook zijn er percelen waar sowieso weinig vruchten aan de bomen hangen. Dit zien we vooral in de broek van de boom. Ook de koude periode direct na de bloei heeft een nadelig effect gehad op de celdelingsfase. Hierdoor zijn de vruchten kleiner dan in dezelfde periode als het afgelopen jaar. De  laatste tijd valt op veel plaatsen meer neerslag dan in het afgelopen jaar en is de temperatuur minder hoog. Hierdoor kunnen de vruchten zich beter volzuigen en kan de maat de laatste weken voor de pluk nog bijkomen.