12 september 2019

Na-oogstbespuitingen

Voor het afdekken van de plukwondjes zijn er verschillende opties. Percelen die gevoelig zijn voor vruchtboomkanker, Nectria, adviseren we Captan in combinatie met Folicur of Neccal toe te passen.

Captan  2,50 kg/ha
Folicur  0,30 ltr/ha (appel)   
0,24 ltr/ha (peer)
Neccal               120-150 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.