21 januari 2020

Biofruitura

De Biofruitura is een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van biologische bestrijding in de fruitteelt. Door middel van een door Van Iperen zelf ontworpen systeem kunnen biologische bestrijders op een eenvoudige, laagdrempelige manier in de bomen worden gebracht. Op deze manier ondersteunen ze de teler bij het onder de knie krijgen of houden van diverse plaaginsecten zoals spint en perenbladvlo.

Natuurlijk evenwicht

Door het steeds verder uitdunnende middelenpakket, is er een toenemend belang van een goed natuurlijk evenwicht in de boomgaard. Het is belangrijk om nu al te bekijken welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst op een natuurvriendelijk manier de verschillende ziektes en plagen in de boomgaard de baas te kunnen. De Biofruitura is een uitstekend hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de balans van nuttigen en plaaginsecten op orde blijft. Veel aantasting van plaaginsecten die in het seizoen tevoorschijn komt, kan namelijk worden herleid naar een verstoord natuurlijk evenwicht in de boomgaard.

Eenvoudig in gebruik

De Biofruitura is op een heel eenvoudige manier op een reguliere boomgaardspuit te monteren. Voor het verspreiden van de biologische bestrijders wordt gebruik gemaakt van de luchtstroom uit de boomgaardspuit. Door het apparaat goed af te stellen, kunnen de bestrijders precies op de juiste plaats in het gewas worden geblazen, waarna ze hun weg in de boom kunnen zoeken.

In 2018 zijn diverse testen uitgevoerd om te zien hoe dit apparaat in de praktijk het beste kan worden ingezet. De Biofruitura is uitvoerig getest en ook is gekeken welke luchtstroom het meest geschikt is om de bestrijders heelhuids op de juiste plaats te krijgen. Het afgelopen jaar zijn succesvolle testen uitgevoerd met het verblazen van roofmijten (Amblyseius andersoni) en roofwantsen (Anthocoris nemoralis).

Minder chemische middelen nodig door inzet van nuttige insecten

Met het oog op het voorkomen van spintproblemen kunnen roofmijten vanaf de bloei worden ingezet. Afhankelijk van de druk op het perceel kan deze behandeling dan 1 of 2 keer worden herhaald gedurende het groeiseizoen. Door de toepassingen te spreiden, wordt ervoor gezorgd dat er het hele seizoen voldoende roofmijten in het gewas aanwezig zijn, zodat massale aantasting van spintmijt voorkomen wordt en er minder snel met chemische middelen hoeft te worden ingegrepen.

Roofwantsen zijn vooral bekend vanwege hun effectiviteit op het bestrijden van perenbladvlo. Daarnaast heeft de Anthocoris nemoralis ook luizen, motten en mijten op het menu. Hierdoor is deze bestrijder van groot nut in de boomgaard. Zeker op percelen waar perenbladvlo problemen veroorzaakt, kan de inzet van roofwantsen zeer effectief zijn.

Naast roofmijten en roofwantsen wordt momenteel ook gekeken welke andere nuttige insecten er op dezelfde manier in de boomgaard kunnen worden uitgezet. Denk hierbij aan lieve heersbeestjes, oorwormen, etc. Door het gemak waarmee de Biofruitura de insecten op de juiste plaats brengt, vormt deze manier van bestrijden een ideale mogelijkheid om het natuurlijke evenwicht binnen de percelen op orde te krijgen of houden.

De Biofruitura komt vanaf begin 2020 op de markt. Interesse? Neem contact op met één van onze fruitteeltspecialisten.

Bekijk de video: