05 februari 2020

Powerline: meststoffen afgestemd op uw gewas

Ieder gewas heeft zijn eigen behoeften op het gebied van meststoffen. Daarom heeft Powerline het assortiment op basis van de verschillende sectoren en bijbehorende teelten ingedeeld. Om de gift van de verschillende producten goed aan te laten sluiten op de fases binnen de groei van het gewas, is per gewas een systeemaanpak ontwikkeld. Hierin is naast de fase, ook de teeltuitdaging opgenomen.

Voor de volgende gewassen kunt u de aanpak per teeltfase bekijken op de website www.powerlinemeststoffen.nl

Akkerbouw

Fruitteelt

Groenvoorziening

Veehouderij