04 mei 2020

Onderzoek naar kosten en baten druppelirrigatie

UIKC legt in Colijnsplaat (Zld.) een proef met druppelirrigatie aan om uien efficiënt van vocht te voorzien. Zoet water voor beregening is schaars in Zeeland.

Op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.) legt UIKC in opdracht van onderzoeksplatform Uireka dit jaar druppelirrigatieproeven in zaaiuien aan. Vorig jaar zijn volgens UIKC accountmanager Luc Remijn in een demo erg goede resultaten behaald. De geïrrigeerde uien brachten in het droge jaar ruim 20 ton per hectare meer op dan niet beregende uien. Reden voor Uireka om voor 3 jaar geld beschikbaar te stellen voor uitgebreide irrigatieproeven. Toeleverancier Van Iperen doet in een aparte proef minimaal een jaar mee om ook fertigatie via de druppelslangen te testen.

Lees verder op Boerderij.nl

Foto: UIKC