19 mei 2020

Perenbladvlo

Met de koude omstandigheden van afgelopen week zien we dat de ontwikkeling van perenbladvlo langzaam is verlopen. Er liggen nu nog veel eitjes van lichtgeel tot donkeroranje. Verder zijn er nog steeds springers aanwezig die nieuwe eitjes afzetten. Met de hoge temperaturen van deze week zal de ontwikkeling een stuk sneller gaan verlopen. De verwachting is dat op veel percelen richting eind deze week de eerste eitjes uit gaan komen. Het is daarom nu een geschikt moment voor de inzet van Movento of Batavia. In sommige gevallen is de behandeling al in een vroeger stadium uitgevoerd. Waar de eerste Movento/Batavia-bespuiting langer dan twee weken geleden is uitgevoerd, kunt u deze nu herhalen. Spuit Movento en Batavia met veel water en onder groeizame omstandigheden om de opname te bevorderen.
Met de inzet van Movento of Batavia wordt tevens een goede basis gelegd voor de roestmijtbestrijding.

Movento heeft sinds dit seizoen zwaardere drifteisen dan voorheen. In de praktijk zal niet iedere teler hiermee uit de voeten kunnen. Het is dan raadzaam te kiezen voor Batavia, dit is een product met dezelfde werkzame stof maar met minder beperkingen op het gebied van drifteisen.

Movento 1,00 ltr/ha
Batavia 1,80 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.