19 mei 2020

Zwartvruchtrot

Richting aankomend weekend wordt er wat regen verwacht. In combinatie met hogere temperaturen is het risico op zwartvruchtrotinfectie groot. Tot op heden zijn er nog geen echte infectiemomenten geweest. Zorg dat het gewas bedekt blijft en zet een sterk fungicide in op het moment dat er zwartvruchtrot omstandigheden (warm en vochtig) worden voorspeld.

Een overzicht van de mogelijkheden:

Preventief:
+++++ Switch 0,80 kg/ha
++++ Bellis* 0,80 kg/ha
++++ Luna Experience* 0,75 ltr/ha
++++ Sercadis* 0,30 ltr/ha
++++ Fontelis* 0,75 ltr/ha
++++ Luna Care* 3,00 kg/ha
+++ Folicur 0,24 ltr/ha
+++ Luna Privilege* 0,15 ltr/ha
++ Mancozeb 2,00 kg/ha
Curatief:
+++++ Switch 0,80 kg/ha
++++ Score 0,20 ltr/ha
+++ Chorus 0,40 kg/ha

*Fontelis, Sercadis, Luna (Privilege/Experience) en Bellis bevatten SDHI’s. In verband met resistentiemanagement is er de voorkeur om deze te mengen met een andere fungicide. Voer in een seizoen maximaal vier bespuitingen uit met middelen uit deze groep om resistentievorming tegen te gaan.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.