28 mei 2020

Inzet van bladmeststoffen en/of biostimulanten in maïs

Het is momenteel een hele kunst om de gewassen aan de groei te houden. Door sterke temperatuurschommelingen, hoge verdamping, droogte, harde wind en lage luchtvochtigheid laat de groei van de maïs op veel percelen te wensen over. Een duidelijk signaal dat het de plant veel energie kost om water en voldoende mineralen op te nemen en aan de groei te blijven.

Vooral de droogte zorgt ervoor dat de bemesting die gegeven is niet voldoende tot zijn recht komt voor het gewas. Ook zorgt de droogte ervoor dat de mineralisatie (beschikbaar komen) van stikstof uit de bodem en organische mest te wensen overlaat. We zien de effecten hiervan op dit moment heel goed terugkomen in onze bemestingsproeven in wintertarwe en maïs. Elke 14 dagen worden hier N mineraal monsters genomen om het stikstofverloop in de bodem te meten. Tot nu toe zien we een heel geringe toename van N mineraal in de bodem. Al deze factoren zorgen ervoor dat de groei van maïs op veel percelen tegenvalt.

Een vraag die op dit moment veel gesteld wordt is:

‘Wat is het effect van het inzetten van bladmeststoffen en/of biostimulanten?’

 

Powerleaf Stikstof Plus: meer dan goede N voeding

Wilt u uw maïs onder de huidige droge omstandigheden extra ondersteunen in de groei? Dan is het inzetten van een stikstof bladmeststof zeker efficiënt. Op de vroegste percelen maïs (6-8 blad stadium) is de onkruidbestrijding achter de rug en heeft het gewas op dit moment stikstof nodig om de groei erin te kunnen houden. Door de droge omstandigheden is opname uit de bodem lastig. Daarnaast zien we dat op veel percelen ruim voldoende stikstof aanwezig zou moeten zijn voor een goede groei, maar dat dit toch onvoldoende beschikbaar komt voor de plant. Bij stikstofbemesting via het blad wordt een kleine hoeveelheid stikstof uiterst efficiënt door de plant benut. Hierdoor kunt u stikstofruimte besparen voor andere toepassingen op uw bedrijf.

 

Powerleaf Stikstof Plus is een bijzondere bladmeststof die zich onderscheidt door de volgende eigenschappen:

 • Bevat zowel ureum als ureumformaldehyde. Ureum heeft een snelle aanvangswerking en wordt direct opgenomen, terwijl ureumformaldehyde over een langere periode werking heeft en beschikbaar komt (duurwerking) en is door beide stikstofvormen zeer veilig voor het gewas.
 • Bevat vrij beschikbare aminozuren. Aminozuren zijn dé bouwstenen voor eiwitten. Eiwitten zijn van cruciaal belang bij de aanmaak en de opbouw van cellen (= groei). Deze aminozuren kan een plant direct gebruiken en zorgen zo voor een constante groei.
 • Bevat lignosulfonaten. Lignosulfonaten hebben een aantal eigenschappen:
  • Ze zorgen voor een goede uitvloeiing over het blad waardoor de kans op verbranding klein is en de opname wordt verbeterd.
  • Hebben een chelaterende werking die zorgen voor een geleidelijke beschikbaarheid van stikstof en dat de opname minder afhankelijk wordt van vocht bij droge en schrale omstandigheden.
 • Bevat naast stikstof ook magnesium en zwavel.

 

Powerleaf Stikstof Plus bevat:

 • 300 gr/ltr N (67% ureum stikstof, 33% ureum formaldehyde slow release stikstof)
 • 33 gr/ltr MgO
 • 68 gr/ltr So3
 • 65 gr/ltr Aminozuren + Lignosulfonaten

 

Advies:
Toepassen in een dosering van maximaal 20 ltr per hectare. Wanneer het gewas nog klein is heeft het de voorkeur om de toepassing te splitsen in 2 x 10 ltr per hectare in een interval van 7 dagen.

 

Gewasweerbaarheid verhogen/stimuleren

Om de weerbaarheid van een gewas te verhogen tegen hoge lichtinstraling en vochttekort, kunnen aminozuren en zeewierextracten een belangrijke rol spelen.

Aminozuren zijn dé bouwstenen voor eiwitten en eiwitten zijn van cruciaal belang bij de aanmaak en opbouw van cellen (= groei). Aminozuren kunnen door de plant direct gebruikt worden voor opbouw van eiwitten en cellen zorgen zo voor een constante groei.

Zeewierextract bevat citokinine. Dit hormoon heeft een sterke invloed op het soepel houden van de celwanden, daardoor is de plant beter in staat om huidmondjes te openen en te sluiten waardoor een plant beter om kan gaan met koude en hitte. Daarnaast zorgt dit hormoon ervoor dat de plant meer suikers aanmaakt in bovengrondse en ondergrondse delen. Hierdoor is een plant beter bestand tegen stressvolle omstandigheden. Zowel aminozuren als zeewierextracten hebben een bevorderen de wortelontwikkeling.

 

Stimuplant Multimix

Stimuplant Multimix is een NPK bladmeststof met sporenelementen, aminozuren en zeewierextracten. Alle sporenelementen zijn aanwezig in chelaatvorm, wat betekent dat de sporelementen niet kunnen vervluchtigen en over een langere periode beschikbaar zijn en blijven.

Stimuplant Multimix bevat:

 • 88 gr/ liter N waarvan 80 gr/ liter ureum;
 • 53 gr/ liter P2O5;
 • 53 gr/ liter K2O;
 • Sporenelementen: Mn, Zn, Co, B, Mo en Fe;.
 • Geselecteerde aminozuren en zeewierextract Ascophylum Nodosum

Advies:
5,00 ltr Stimuplant Multimix per hectare.

Let op: Stimuplant Multimix mag niet toegepast worden op derogatiebedrijven.

 

Stimuforce Asco

Stimuforce Asco is een biostimulant op basis van aminozuren en zeewierextract. Om de weerbaarheid van een gewas te verhogen tegen hoge lichtinstraling en vocht tekort, kan Stimuforce Asco worden ingezet. Hierdoor voegt u extra aminozuren en zeewierextracten toe, waardoor een plant beter bestand is tegen stressomstandigheden.

Stimuforce Asco bevat:

 • Geselecteerde aminozuren en het zeewierextract Ascophylum Nodosum.

Advies:
2,00 liter Stimuforce Asco per hectare.

 

Powerleaf Kali

Op percelen met een laag kali getal, of een (tijdelijk) lage kalibeschikbaarheid heeft de plant nu moeite om voldoende beschikbare kali op te nemen. Bij een kalitekort stagneert de vochthuishouding in een plant. Om de vochthuishouding in een plant weer op gang te brengen kan Powerleaf Kali worden toegepast.

Powerleaf Kali bevat:

 • 368 gr/liter K20
 • 617 gr/ liter SO3

Advies:
5,00 liter Powerleaf Kali per hectare.

 

Algemene toepassingsvoorwaarden bladmeststoffen:

 • Spuit met een fijne druppel in 200-400 ltr water;
 • Spuit altijd op een droog gewas;
 • Spuit bij temperaturen boven de 25 graden, bij voorkeur in de avond of vroeg in de ochtend;
 • Onze bladmeststoffen/biostimulanten zijn onderling mengbaar met elkaar;
 • Maximale dosering van menging Powerleaf Stikstof Plus met Stimuplant Multimix en/of Stimuforce Asco en/of Powerleaf Kali is 20 liter per hectare.
 • Maximale dosering van menging Stimuplant Multimix en/of Stimuforce Asco en/of Powerleaf Kali: 10 liter per ha.

 

Voor vragen kunt u bellen naar:

Piet Riemersma 06-10995625 riemersma@iperen.com
Johan Aarnoudse 06-53364690 aarnoudse@iperen.com
Cor Eldering 06-53725895 eldering@iperen.com
Koos Arens 06-22466475 arensk@iperen.com

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.