04 juni 2020

Uien – gele bladpunten voorkomen

Het is momenteel een hele kunst om de gewassen aan de groei te houden. Door de sterke temperatuurovergang, hoge verdamping, droogte, veel wind en lage luchtvochtigheid zien we hier en daar al gele bladpunten in de uien komen. Een duidelijk signaal dat het de plant veel energie kost om water en voldoende mineralen op te nemen en aan de groei te blijven.

Gele bladpunten voorkomen

U kunt de plant ondersteunen door StimuPlant Multimix mee te spuiten. Stimuplant Multimix is een brede mix van aminozuren, zeewierextracten en sporen mineralen. Aminozuren zorgen voor direct beschikbare energie voor de fotosynthese. Zeewierextracten bevorderen een soepelere celwand, zodat de cel zich beter aanpast aan het opnemen en het weer afgeven van vocht. Zo wordt de plant beter bestand tegen hitte en droge groeiomstandigheden.

Stimuplant Multimix geeft de volgende voordelen:

 • Zeer zacht voor het gewas;
 • Bevordert fotosynthese en wortelgroei;
 • Reduceert stress en groeipieken;
 • Bevordert opname van vocht.

Advies Stimuplant Multimix:

Start bij 1-5 pijpen

 • Wekelijks mee met ziektebestrijding: 2,50 ltr/ha
 • Tweewekelijks: 5,00 ltr/ha

Stimuplant Multimix bevat:

 • 7,50% amidestikstof;
 • 4,50% fosfaat;
 • 4,50% kalium;
 • Sporenelementen: Mn, Zn, Co, B, Mo en Fe;
 • Geselecteerde aminozuren en zeewierextract Ascophylum Nodosum.

Stressreductie extra bevorderen

Om de stressreductie tegen hoge lichtinstraling en betere vochthuishouding extra te bevorderen is 2,00 ltr/ha Stimuforce Asco een goede optie. Hierdoor voegt u extra aminozuren en zeewierextracten toe. Stimuline Asco stimuleert de aanmaak van planteigen citokinine, een hormoon wat de suikerproductie stimuleert in de boven- en ondergrondse delen van de plant. Dit zorgt ervoor dat de plant extra schakelt op stressomstandigheden. Ook bevordert citokinine het soepeler worden van de celwanden en vergemakkelijkt citokinine het openen en sluiten van de huidmondjes. Zo is de plant nog beter bestand tegen de stressvolle omstandigheden.

 

Kali opneembaarheid

Kali opneembaarheid

Op percelen met een laag kali getal of een (tijdelijk) lage kalibeschikbaarheid heeft de plant nu moeite om voldoende beschikbare kali op te nemen. Strooi bij een laag kali getal voor het beregenen nu 200 kg patentkali. Spuit voor een directe kali-opname tegen gele bladpunten 1 – 2 maal 5,00 ltr/ha Powerleaf Kali. Powerleaf Kali kan gemengd worden met Stimuplant Multimix.

Zinktekorten nemen toe

Op de uitslagen van de Eurofins analyses zien we steeds vaker een tekort aan zink. Zink is een essentieel bestandsdeel van een aantal enzymen en met name het hormoon auxine. Axine regelt de wortelvorming in met name de beginontwikkeling van de plant. De pH en het fosfaatgetal speelt een grote rol in de beschikbaarheid van zink. Bij een pH hoger dan 7,1 of een hoog fosfaatgetal daalt de beschikbare zink snel. Voor een goede weggroei vraagt de plant om voldoende beschikbaar zink. Zink zit onder andere in onze producten Powerstart Flores en Stimuplant Multimix.

Zorg op gronden met een pH van 7,1 of hoger voor voldoende beschikbare zink. Advies:

3 tot 5 maal 0,50 ltr/ha PowerLeaf Zink meespuiten.

 • Zacht voor het gewas;
 • Uitstekend mengbaar;
 • Toegestaan in de biologische teelten (Skal erkend).

Gezien de grote verschillen binnen de percelen in onze regio’s is advies op maatwerk. Raadpleeg uw adviseur voor een passend advies.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.