24 juni 2020

Bijbemesting en inzet van bladmeststoffen in aardappelen en zaaiuien

Dankzij de neerslag van de afgelopen weken zijn de gewassen redelijk hersteld. De hoeveelheid loof is behoorlijk toegenomen maar is gezien de tijd van het jaar niet overdreven. Bijbemesting en gewasverzorging verdienen daarom zeker aandacht de komende periode, zeker bij hoge temperaturen en instraling. Bij temperatuurschommelingen, hoge verdamping en instraling kost het de plant veel energie om water en voldoende mineralen op te nemen en aan de groei te blijven.

Zorg dat er voldoende mineralen beschikbaar zijn bij de wortel

Stikstof en kali moet voldoende aanwezig zijn. Ondanks een goede basisbemesting kan het nodig zijn om aanvullend stikstof en kali bij te bemesten. Zeker ook op percelen die veel beregend zijn, is de kans aanwezig dat een gedeelte van de basisbemesting stikstof en kali niet meer beschikbaar is.  Als basisregel geldt dat nu nog ongeveer 150 kg stikstof en 150 kg kali beschikbaar moet zijn. Ook de beschikbaarheid van magnesium en zwavel is belangrijk en zien we de laatste jaren teruglopen. Om hier een goed beeld van te krijgen kunnen wij een checkanalyse aanbieden via ons Precisieteelt Plus teeltsysteem. Informeer naar de mogelijkheden bij uw vertegenwoordiger.

Voor een bijmesting zijn de volgende meststoffen beschikbaar:

Toelichting meststoffen

Een samengestelde meststof van stikstof en kali eventueel met magnesium en zwavel ( NK 16-0-30/NK 14-0-24 ) is uitermate geschikt voor de overbemesting. Chloorhoudende meststoffen kunnen en drukkende werking hebben op de groei en op het onderwatergewicht in aardappelen. Houd hier rekening mee met uw meststoffenkeuze.

Bijbemesting via het blad

Powerleaf Quattro Plus

Wanneer u uw gewas onder kritische omstandigheden extra wilt ondersteunen in de groei dan is het inzetten van een stikstof bladmeststof gecombineerd met mangaan en magnesium zeker efficiënt. Op de meeste percelen is de knolzetting achter de rug en heeft het gewas op dit moment stikstof nodig om de groei erin te kunnen houden. Onder kritische omstandigheden is opname uit de bodem lastig. Bij stikstofbemesting via het blad wordt een kleine hoeveelheid stikstof uiterst efficiënt door de plant benut. Hierdoor kunt u stikstofruimte besparen voor andere toepassingen op uw bedrijf.

Powerleaf Quattro Plus bevat:

 • 232 gr/ltr N (ureum stikstof)
 • 20 gr/ltr MgO (magnesium)
 • 77,4 gr/ltr Ca0 (calcium)
 • 3160 gr/ltr Mn (mangaan)

Advies

Toepassen in een dosering van 20-40 liter per hectare. Kan meerdere keren worden toegepast. De laagste dosering aanhouden in pootgoed wanneer u met olie spuit.

Powerleaf Stikstof Plus

Powerleaf Stikstof Plus is een bijzondere bladmeststof die zich onderscheidt door de volgende eigenschappen:

 • Bevat zowel ureum als ureumformaldehyde. Ureum heeft een snelle werking bij aanvang en wordt direct opgenomen terwijl ureumformaldehyde over een langere periode werking heeft en beschikbaar komt (duurwerking) en is door beide stikstofvormen zeer veilig voor het gewas.
 • Bevat vrij beschikbare aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen voor eiwitten en eiwitten zijn van cruciaal belang bij de aanmaak en opbouw van cellen (= groei) Deze aminozuren kan een plant direct gebruiken en zorgen zo voor een constante groei
 • Bevat lignosulfonaten. Lignosulfonaten hebben een aantal eigenschappen:
  • Ze zorgen voor een goede uitvloeiing over het blad waardoor de kans op verbranding klein is en de opname wordt verbetert.
  • Hebben een chelaterende werking die zorgen voor een geleidelijke beschikbaarheid van stikstof en dat de opname minder afhankelijk wordt van vocht bij droge en schrale omstandigheden.
 • Bevat naast stikstof ook magnesium en zwavel.

Powerleaf Stikstof Plus bevat:

 • 300 gr/ltr N (67% ureum stikstof, 33% ureum formaldehyde slow release stikstof)
 • 33 gr/ltr MgO
 • 68gr/ltr So3
 • 65 gr/ltr Aminozuren + Lignosulfonaten

Advies

Toepassen in een dosering van 10-20 liter per hectare. Kan meerdere keren worden toegepast.

Powerleaf Mangaan Magnesium

Wanneer er voldoende stikstof beschikbaar is voor het gewas en de groei goed op orde is kan het gewas vitaal gehouden worden met Powerleaf Mangaan Magnesium.

Powerleaf Mangaan/Magnesium bevat:

 • 103,5 gr/ltr N (nitraatstikstof)
 • 41,4 gr/ltr Mn (mangaan)
 • 110,4 gr/ltr MgO (magnesium)

Advies

Toepassen is een dosering van 5 liter per hectare. Kan meerdere keren worden toegepast.

Powerleaf Kali

Op percelen met een laag kali getal, lage kalibeschikbaarheid of onder droge omstandigheden kan de plant moeite hebben om voldoende beschikbare kali op te nemen. Bij een kalitekort stagneert de vochthuishouding in een plant. Om de vochthuishouding/kalitoestand in een plant weer op gang te brengen kan Powerleaf Kali worden toegepast.

Powerleaf Kali bevat:

 • 25 % K20
 • 42 % SO3

Advies

Toepassen in een dosering van 5 liter per ha. Kan meerdere keren worden toegepast.

Algemene toepassingsvoorwaarden bladmeststoffen

 • Spuit met een fijn druppel in 200-400 liter water;
 • Spuit altijd op een droog gewas;
 • Spuit bij temperaturen boven de 25 graden weer bij voorkeur in de avond of vroeg in de ochtend;
 • Onze bladmeststoffen zijn onderling mengbaar met elkaar;
 • Informeer bij uw teeltadviseur naar de maximale dosering bij mengingen.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.