31 juli 2020

Aandachtspunten bij inzet Quickdown

Veel telers doen dit jaar voor het eerst ervaring op met Quickdown. Twee zaken verdienen extra aandacht:

  • Voorkomen van drift
  • Zorgvuldige tankreiniging

Contactmiddel

Quickdown is een contactmiddel. Ook kleine hoeveelheden middel kunnen contactschade veroorzaken. Voorkom daarom drift naar gewassen of naburige percelen. Ook een zorgvuldige reiniging van de tank verdient aandacht. Laat een tank niet overstaan en voorkom dat er vloeistof in de spuit achterblijft.

Advies tankreiniging

  • Spuitapparatuur na gebruik eerst goed schoonmaken en spoelen met water
  • Vervolgens spuitapparatuur zorgvuldig reinigen met een specifiek reinigingsmiddel zoals onder andere Primaclean of All Clear Extra. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing van het reinigingsmiddel op

 

Meer informatie over Quickdown lees u hier.

Certis