09 maart 2021

IJzerbemesting, voor groene en bewaarbare peren

Ieder voorjaar begint voor u als teler opnieuw de uitdaging om toe te werken naar een topproduct bij de oogst. Er zijn veel zaken die hier in het groeiseizoen invloed op hebben. Een belangrijk onderdeel hiervan is bemesting. Bemesting draagt bij aan het behalen van een goede opbrengst met een optimale vruchtkwaliteit. Binnen bemesting verdient vooral ijzerbemesting speciale aandacht. IJzerbemesting heeft een belangrijk effect op de vitaliteit van het gewas, maar ook op de kwaliteit en achtergrondkleur van de vruchten. We geven u graag inzicht in het nut van een ijzerbemesting.

Waarom moet ik ijzer bemesten?

IJzer is van essentieel belang voor een goede fotosynthese. IJzer vormt geen onderdeel van het bladgroen, maar heeft wel een belangrijke functie bij de aanmaak hiervan. Voldoende bladgroen geeft een vitaal, donkergroen gewas wat zorgt voor voldoende vruchten van een goede vruchtmaat. Verder is één van de belangrijkste voordelen van voldoende ijzer, het behouden van een goede, groene achtergrondkleur van de vruchten. Doordat de peren langer groen zijn, komt dit de bewaarbaarheid ten goede. IJzer zorgt dus naast een goede productie en een goede maat ook voor groene, goed bewaarbare peren!

Welke producten kan ik gebruiken voor de ijzerbemesting?

IJzerbemesting die via de bodem wordt toegepast, komt alleen beschikbaar voor de boom als het ijzer in chelaatvorm wordt toegediend. Zonder chelaat zou het ijzer direct worden vastgelegd, waardoor er geen opname mogelijk is. Er zijn verschillende soorten ijzerchelaten op de markt, deze zijn echter niet allemaal geschikt om in de vollegrond toe te passen.

Uit onderzoek is gebleken dat u in de boomgaard het beste kunt kiezen voor een HBED- chelaat, een EDDHA-chelaat of een combinatie van deze twee. Deze vormen van ijzerchelaat zijn uitstekend geschikt voor inzet in de vollegrond, ook wanneer deze een hoge pH (>7) heeft.

 

 

HBED

Het voordeel van een HBED-chelaat is dat dit een lange duurwerking heeft. Doordat de werking traag op gang komt, is het van belang een HBED-chelaat vroeg in het seizoen toe te passen.

EDDHA

Een EDDHA-chelaat komt juist snel op gang, maar is ook eerder uitgewerkt. Hierdoor kan het wat later in het seizoen worden ingezet. Pas een EDDHA-chelaat bij voorkeur net voor de bloei toe. Dosering is afhankelijk van de mate van ijzergebrek. Voor wat betreft de dosering kan gewerkt worden met 10 tot 20 kg/ha boomgaard op de zwartstrook, afhankelijk van de mate van ijzergebrek.

Fervent Duathlon is een combinatie van HBED en EDDHA. Deze combineert dus de voordelen van beide chelaten: een snelle aanvangswerking, maar ook een lange duurwerking! Voor wat betreft de doseringen kan gewerkt worden met 10 – 15 kg/ha boomgaard toegepast op de zwartstrook, afhankelijk van de mate van ijzergebrek.

EDDHSA

De werking van het EDDHSA-chelaat is vergelijkbaar met het EDDHA-chelaat. Dus een snelle aanvangswerking. Maar het is wat eerder uitgewerkt ten opzichte van het HBED-chelaat. Door de vloeibare formulering is hier gemakkelijk mee te werken en het is daardoor ideaal om toe te passen via bijvoorbeeld de fertigatie.

Hoe kan ik het ijzer het beste toedienen?

Er zijn verschillende manieren om het ijzer bij de wortel te krijgen. De meest gebruikte variant is het toepassen van ijzerchelaat via de onkruidspuit. Door het toe te passen op een vochtige bodem, met liefst nog wat regen na toepassing, kan het ijzerchelaat optimaal door de wortels worden opgenomen.

Daarnaast kan ijzer ook prima via de fertigatie worden toegediend. Het voordeel hiervan is dat de gift kan worden opgesplitst. Naast de bodemtoepassing in het vroege voorjaar, kan later in het groeiseizoen ook nog extra ijzer worden meegegeven.

Wat is het nut van Humuszuren?

Om een maximale benutting van de ijzergift te krijgen, raden wij aan een humuszuur toe te voegen. Humuszuren zorgen ervoor dat het ijzer beter wordt vastgehouden in de bodem, waardoor het langer beschikbaar blijft voor het gewas. Diverse proeven met humuszuren hebben laten zien dat er vrijwel altijd een effectievere ijzerbenutting wordt behaald wanneer een humuszuur aan de ijzerbemesting wordt toegevoegd.

Stimusoil Blackjak is een humuszuur die de afgelopen jaren zijn meerwaarde ruimschoots heeft aangetoond. Naast het vasthouden en vrijmaken van ijzer uit de bodem, heeft dit product ook een effect op het beschikbaar maken van andere belangrijke elementen. Uit verschillende proeven en praktijkervaringen, is naar voren gekomen dat met inzet van Stimusoil Blackjak een positief effect wordt behaald op het verhogen van de verschillende voedingselementen in blad en vrucht.

De voordelen van Stimusoil Blackjak:

  • Lage dosering
  • Unieke formulering
  • Lage pH
  • Uitstekend te mengen met andere middelen
  • Maakt vastgelegde voedingselementen uit de bodem vrij
  • Heeft een positief effect op de startontwikkeling van gewassen
  • Draagt bij aan een goede bodemontwikkeling
  • Vertbetert beschikbaarheid van nutriënten

Wanneer Stimusoil Blackjak wordt ingezet bij de ijzerbemesting kan een dosering worden aangehouden van 2,50 ltr/ha boomgaard toegepast op de zwartstrook.

 

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.