06 april 2021

Hommelvolken

Hoewel de bloei onder invloed van de lage temperaturen van dit moment nog even op zich lijkt te wachten, is belangrijk om tijdig na de denken over het inzetten van hommelvolken. Met windbestuiving alleen wordt niet altijd voldoende resultaat bereikt. Door hommels te gebruiken is er meer zekerheid voor voldoende bestuiving en daardoor meer en betere vruchtzetting. Een goede vruchtzetting zorgt voor meer zaden in het vruchtbeginsel. Dit zorgt voor beter gevormde vruchten en minder schilverruwing. Hommels dragen bij aan verbetering van opbrengst en kwaliteit. Met name in percelen met weinig en/of zwakke knoppen leveren hommels een positieve bijdrage. Advies:

9 volken per hectare
Multi Hive (3 volken)
Standaard Hive (enkelvoudig)

Wij leveren de hommelvolken op 3 dagen in de week; maandag, woensdag en vrijdag.
Wilt u het product op maandag in huis, bestel dan donderdag vóór 9.00 uur.
Wilt u het product op woensdag in huis, bestel dan maandag vóór 9.00 uur.
Wilt u het product op vrijdag in huis, bestel dan woensdag vóór 9.00 uur.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.