06 april 2021

‘Zo snel mogelijk gaan investeren in de bodem’

Als het aan landbouwtoeleverancier Van Iperen ligt, gaan boeren voorsorteren op een toekomst met een beperkt kunstmest- en middelengebruik. Akkerbouwadviseur Rens de Bruijckere zegt dat groene middelen veelal een beter effect hebben als de bodemconditie op orde is. Van Iperen ondersteunt de telers op het pad naar geïntegreerde teelt.

Lees het artikel wat in Akkerwijzer is verschenen.