07 april 2021

Groeiregulatie granen

Nadat de bemesting op veel plaatsen is uitgevoerd zien we de tarwe groeien. Ook de onkruidbestrijding is op de meeste plaatsen uitgevoerd. De afgelopen weken waren de omstandigheden hier gunstig voor. De verschillen in de ontwikkeling van de tarwe zijn groot. De vroeg gezaaide percelen zijn goed ontwikkeld en de eerste knoop is daar al aanwezig. Dit is dan ook het moment om te starten met de groeiregulatie. Het tijdig toepassen van de groeiregulatie zorgt voor een sterker wortelgestel. Aangezien de temperatuur ’s nachts richting 0 oC gaat, is het verstandig om de groeiregulatie uit te stellen naar een beter moment. Voor een veilige toepassing mag er geen nachtvorst optreden en bij voorkeur groeizaam en zonnig weer overdag. Het beste is om de groeiregulatie toe te passen bij een temperatuur boven de 10 oC. Als het weer ook volgende week weinig groeizaam wordt en u toch een groeiregulatie moet uitvoeren, kunt u overwegen om voor prodax te kiezen. Prodax werkt namelijk onafhankelijk van de temperatuur en het weer. Advies:

CeCeCe 0,50 ltr/ha +
Moddus evo 0,15 ltr/ha + (moddus als laatste in de tank toevoegen)
Powerleaf mangaan plus 0,50 ltr/ha

Bij blijvend lage temperaturen:

Prodax 0,30 – 0,50 kg/ha (dosering afhankelijk van ras)
Powerleaf mangaan plus 0,50 ltr/ha

Gele roest
Op verschillende percelen komen we gele roest aantasting tegen. Vooral onder droge/koude omstandigheden kan gele roest zich snel ontwikkelen. Controleer hierop en voer een gerichte bespuiting uit. Echter is het nog aan de vroege kant voor een T1 bespuiting. Daarom kunt u kiezen voor een late T0 bespuiting met soleil om het gewas nu schoon te krijgen. Wilt u toch een T1 bespuiting uitvoeren kies dan voor Elatus Era.

Bij aanwezige gele roest:

Soleil 1,20 ltr/ha

T1 bespuiting

Elatus Era 0,75 – 1,00 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.