07 april 2021

Onkruidbestrijding plantuien

Nu er neerslag gevallen is, kan er ook goed bodemherbicide worden aangevuld in de plantuien. Op de meeste percelen is al een aantal bespuitingen uitgevoerd. Vul de wing P en stomp aan tot de gewenste hoeveelheid. Daarnaast kan er rond opkomst ook nog boxer worden toegevoegd. Boxer komt deels als vervanging van de chloor. Let wel op met boxer langs diverse buurgewassen zoals tulpen en bloeiende boomgaarden. Boxer kan hierin schade aanrichten. Advies bodemherbiciden:

Wing p  1,00 – 1,50 ltr/ha  
Stomp  1,00 ltr/ha 
Boxer  1,00 – 1,50 ltr/ha  

Indien er aanwezig onkruid is, zal er een contactbespuiting moeten worden uitgevoerd. Staan de uien nog niet boven dan kan er eventueel voor glyfosaat gekozen worden.

Bromotril/Emblem Flo 0,25 ltr/ha 
Starane top  0,15 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.