12 mei 2021

Waarom fertigatie maatwerk is

Het optimaliseren van zowel de vochtvoorziening als de bemesting vormt de belangrijkste uitdaging wanneer het gaat om fertigatie. Aan de ene kant levert dit een belangrijke bijdrage om te kunnen voldoen aan de strenge eisen vanuit de retail en aan de andere kant kunt u hiermee inspelen op de soms extreme omstandigheden, gedurende het groeiseizoen.

Iedere fruitteler weet dat er soms grote verschillen zitten tussen bijvoorbeeld het ene en het andere perceel Conference. Denk bijvoorbeeld aan groeikracht, vruchtbaarheid, vruchtkwaliteit, bemestingstoestand van de bodem en beschikbaarheid van water. Wanneer u gebruik maakt van fertigatie, moet u met al deze zaken rekening houden. Door de grote hoeveelheid aan variabelen, ligt het redelijk voor de hand dat het eigenlijk onmogelijk is om te werken met een standaard advies.

Op de juiste manier sturen met enkelvoudige meststoffen

Door een schema samen te stellen op basis van enkelvoudige meststoffen, is het mogelijk rekening te houden met al deze facetten. Door dit slim aan te pakken, kan het aantal verschillende meststoffen wat moet worden toegepast beperkt blijven en kunt u toch inspelen op zaken als waterkwaliteit, de bemestingstoestand van de bodem en het optimaliseren van de kwaliteit van het fruit.

Enkele voorbeelden zijn het extra stimuleren van de opname van calcium, fosfaat om de wortelontwikkeling te stimuleren en ijzer ter ondersteuning van de aanmaak van bladgroen en de latere grondkleur van de vruchten.

Prijstechnisch interessant

Het bijkomende voordeel van enkelvoudige meststoffen is dat deze prijstechnisch bijzonder interessant zijn ten opzichte van samengestelde meststoffen. Wanneer u vanuit het oogpunt van gebruiksgemak toch nadenkt over het toepassen van samengestelde meststoffen, is het belangrijk om kritisch te zijn op vraag of en zo ja welke van deze meststoffen op uw percelen passend zijn. Ook hierbij kunnen wij u voorzien van een advies op maat. Naast een ruim assortiment aan enkelvoudige meststoffen beschikken wij ook over breed assortiment aan samengestelde meststoffen.

Van Iperen is van oudsher sterk in het voeden, versterken en beschermen van uw gewassen. Fertigatie speelt hierin een belangrijke rol. Wanneer u op uw bedrijf kiest voor maatwerk kunt u hier zien wat wij voor u kunnen betekenen wanneer het gaat om fertigatie.

Informatie

Wilt u meer informatie over fertigatie? Kijk op onze pagina Fertigeren en Fruitteelt, u kunt hier ook een gratis adviesgesprek aanvragen.