20 mei 2021

Aanzuren van druppelwater

Zuurt u het druppelwater al aan? Het aanzuren van het water heeft als belangrijkste doel dat voedingsstoffen beter beschikbaar komen voor de plant.

De ideale pH

De herkomst van water is vaak verschillend per bedrijf. Bij de ene teler komt het water uit een bron, bij een andere teler uit dieptedrains, oppervlakte- en/of leidingwater. Door deze verschillen in  herkomst, heeft ieder water ook zijn eigen samenstellingen. Om te weten wat de samenstelling van het water is, is een analyse onmisbaar. Deze analyse vormt het uitgangspunt om te bepalen hoeveel zuur u moet gebruiken om tot een ideale pH te komen. Het meest gewenst is water met een pH van rond de 5,5 bij het druppelpunt.

Bij een hoge pH en aanwezigheid van veel bicarbonaat in het druppelwater, worden bepaalde essentiële elementen minder goed opgenomen. Denk hierbij aan borium, mangaan, zink en ijzer. Bij een te lage pH komen elementen zoals aluminium te veel vrij, wat een negatief effect kan hebben op de plant. Tevens bevatten sommige soorten uitgangswater, vooral bronnen, hoge gehaltes ijzer. Dit kan tot verstoppingen leiden bij de druppelaars.

Uitgangswater met een hoog gehalte aan bicarbonaat, gaat een reactie aan met calcium en magnesium in de grond. Dit verhoogt de pH van het druppelpunt. Dit is dan ook nadelig voor het gewas. Sporenelementen worden hierdoor minder makkelijk opgenomen. Door het aanzuren van het druppelwater wordt de bicarbonaat weg gebufferd. Hierdoor blijven voedingsstoffen beter beschikbaar voor het gewas. Zelfs bij gebruik van leidingwater of landbouwwater (Zuid-Beveland), is het aanzuren van het druppelwater al interessant. Dit water heeft vaak een pH van 7,5 – 8.

Daarnaast worden zuren ook gebruikt bij uitgangswater met een hoog ijzergehalte, door het ijzer beter in oplossing te houden, raken de druppelaars minder snel verstopt. Is het ijzergehalte in het water extreem hoog? Dan zult u ook gebruik moeten maken van een ontijzeringsinstallatie, omdat anders zeer grote hoeveelheden zuur nodig zijn.

Niet alleen de juiste pH in het druppelpunt is belangrijk, ook in de oplosbak is een goede pH van belang. Bij een te hoge pH in de oplosbak, kunnen bepaalde meststoffen neerslaan of kan er gasvorming ontstaan (ammoniak). Sommige meststoffen (met name ijzerchelaten) mogen niet een te lage pH in de oplosbak hebben, omdat de chelaten hier niet tegen kunnen.

Meten is weten

Naast een analyse is het belangrijk om zelf ook te beschikken over een pH-meter. Hiermee kunt u regelmatig controleren of de pH van het water goed is.  Door te meten bent u zich bewuster van wat u aan het doen bent en of alles nog klopt met de berekeningen. Meten is namelijk weten!

Soorten zuren

Bij het gebruik van salpeterzuur moet u er rekening mee houden, dat er stikstof in de vorm van nitraat wordt meegegeven. Zeker als er grote hoeveelheden nodig zijn, wordt er soms onbewust (te) veel stikstof aan het gewas meegegeven. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u beter gebruik maken van fosforzuur of zwavelzuur. Zeker in de tweede helft van het groeiseizoen heeft het gewas minder behoefte aan stikstof, een gedeelte van het salpeterzuur kan dan vervangen worden door zwavelzuur. Let op dat de verhoudingen van salpeter- en zwavelzuur anders zijn, bereken dus hoeveel u nodig heeft. Daarbij is het element zwavel belangrijk voor de plant. Zwavel is essentieel voor aanmaak van bladgroenkorrels.

Fosforzuur wordt minder toegepast. Dit zuur wordt vooral gebruikt als blijkt dat er ook nog behoefte is aan fosfaat. Er zijn best heel wat grondmonsters waar de beschikbaarheid van fosfaat te laag is. Daarom wordt fosforzuur vooral vaak in de eerste helft van het groeiseizoen gebruikt.

Toepassing

Zuren kunnen worden toegepast via de oplosbak of pulspomp. Wordt het toegevoegd in de oplosbak, dan ontstaat er een geconcentreerde oplossing met een zeer lage pH. Niet alle voedingsstoffen kunnen in de bak met zuren worden bijgemengd. Denk hierbij aan ijzerchelaten. U heeft dan een A- en B-Bak nodig.

Een andere oplossing is het gebruik van een pulspomp. Deze injecteert het zuur in de druppelleiding. De dosering is mede afhankelijk van de gewenste pH in de fertigatieleiding. Bevat het uitgangswater bijvoorbeeld een heel hoog gehalte bicarbonaat, dan kan het nodig zijn om dit eerst in de oplosbak grotendeels weg te bufferen en met de pulspomp te finetunen.

Er zijn volop mogelijkheden om met zuren de voedingsopname te optimaliseren via de fertigatie. Wilt u meer weten over het gebruik van zuren bij het fertigeren en de mogelijkheden voor op uw bedrijf, neem contact op met één van onze fruitteeltadviseurs.

Voor meer informatie over fertigatie kijkt u op onze pagina Fertigeren en Fruitteelt, u kunt hier ook een gratis adviesgesprek aanvragen.