Veldbloemendemo

Nu de maatregelen versoepeld worden en bijeenkomsten weer voorzichtig georganiseerd kunnen worden, willen we die gelegenheid graag aangrijpen om u te ontmoeten. Wij nodigen u van harte uit voor een veldbloemendemo in de biodiversiteitsetalage van Advanta.

 

In steeds meer tuinen, bermen en openbaar groen zien we de positieve impact van wilde bloemenvegetaties op mens en dier. Veldbloemen verfraaien onze leefomgeving en kunnen een belangrijke rol spelen in natuurontwikkeling.

 

In de proeftuin van zaaizaadbedrijf Limagrain/Advanta zijn meer dan 60 verschillende mengsels te bewonderen, van landschappelijke vegetaties tot kleurrijke bloemenzeeën, van éénjarige tot meerjarige samenstellingen. En al die kleuren- en bloemenpracht zorgen voor leven; gonzende bijen en insecten, rondfladderende vlinders, predatoren van plaaginsecten, je vindt het er allemaal.

 

Datum en tijd:
1 juli 9.00-11.00 uur (ruimte voor 36 personen) aanmelden
1 juli 11.00-13.00 uur (ruimte voor 36 personen) aanmelden

 

Aanmelden:
In verband met de geldende RIVM richtlijnen is aanmelden verplicht. Wij ontvangen uw aanmelding graag per persoon. Vol = vol

 

Adres:
Limagrain Nederland
Van der Haveweg 2
4411 RB RILLAND
(zie bijgaand kaartje met parkeerinstructie)

jul

1

Tijd : 09:00 - 13:00 uur
Locatie : Limagrain Nederland, Van der Haveweg 2 Rilland