14 juli 2021

Silicium(zuur) voor een weerbare, sterke plant waarvan je kwaliteit oogst

In grondmonsteranalyses zien we op veel plekken hoge cijfers voor het element Silicium terug. Hierdoor is er vaak onvoldoende aandacht voor dit element. De in de bodem aanwezige Silicium is echter niet tot nauwelijks beschikbaar voor de plant.

Toch kan Silicium een belangrijke rol spelen in de plant en een meerwaarde geven als biostimulant. Hiervoor is het echter wel nodig dat de plant de beschikking krijgt over een goed opneembare vorm. Stimucrop Siligreen is een product wat ontwikkeld is met de actieve stof mono-siliciumzuur.

Functie van Silicium in de plant;

  • Silicium zorgt voor een betere mineralenbalans in de plant. Dit zorgt ervoor dat o.a. Calcium en Borium beter opgenomen worden in het gewas en in de knollen
  • Zorgt op deze manier voor sterkere celwanden doordat de Silicium opgenomen wordt in het blad en hier een laagje vormt
  • Activeert het afweersysteem van de plant

 

Opname door de plant:

Silicium wordt door de plant het beste opgenomen in de vorm van mono-siliciumzuur. Dit kan zowel via de wortels als via het blad. Het kan dus ingewerkt, geïrrigeerd of op het blad worden gespoten. Omdat het mede de opname van Borium en Calcium stimuleert, ontstaan er sterkere celwanden. Dit verhoogt zowel inwendige kwaliteit  als schilkwaliteit en de bewaarbaarheid van het geoogste product.

Toepassing:

In dit stadium van het teeltseizoen toepassen via een bladbespuiting. Start met de eerste toepassing in de loofgroeifase en herhaal dat een aantal malen.

Dosering: 0,25 ltr Stimucrop Siligreen

Mengbaarheid:

 

Klaarmaken van de spuitvloeistof:

Eerst water tanken, daarna de Stimucrop Siligreen toevoegen en goed roeren, daarna de overige producten toevoegen.

Waarom kiezen voor Stimucrop Siligreen?

  • Bevat een hoog percentage aan goed opneembaar Siliciumzuur
  • Stabiel product, goed te combineren met o.a. fungicidebespuitingen
  • Eenvoudig in gebruik

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.