15 juli 2021

Wie komt met de oplossing?

Wim in ’t Veld, Sectormanager Akkerbouw schreef deze week een column voor Aardappelwereld Magazine:


In de afgelopen weken mocht ik regelmatig een dag mee met een teeltadviseur uit mijn akkerbouwteam binnen Van Iperen. Wat een mooi beroep is dat toch! Zelf heb ik het ook jaren mogen doen, telers adviseren met adviezen die van grote invloed zijn op het resultaat van de teelt. Geen dag is hetzelfde, geen perceel is hetzelfde, geen teler is hetzelfde.

Met het wegvallen van veel relatief goedkope en goedwerkende chemische oplossingen komen de nodige problemen op ons af. Als aardappelteler maakt u zich daar waarschijnlijk nog niet zo druk om. Uw teeltadviseur kwam namelijk altijd weer met een oplossing en zal dat in de toekomst vast ook wel blijven doen. Maar met het verdwijnen van middelen zijn er niet altijd oplossingen meer.

Het wegvallen van Chloor IPC hebben we goed op kunnen gevangen. Er moest snel geschakeld worden. Andere middelen, andere apparatuur. De volgende uitdaging is de loofdoding. Komende zomer gaan we binnen Van Iperen ervaring opdoen met loofbranden. Op schimmelgebied komt de uitdaging door het wegvallen van Mancozeb. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Zeker is dat we versneld aardappelen anders moeten gaan telen. De technieken van mechanische onkruidbestrijding verbeteren in rap tempo. Met ons Precisieteelt Plus systeem verbeteren we het rendement van de input. Fertigatie zal ook in de aardappelteelt een enorme opgang maken. Al deze technieken zullen de aardappelteelt blijvend veranderen en de teeltadviseur zal de teler daarbij terzijde staan.

Tenslotte nog een opmerking richting alle beleidsbepalers in Nederland. Onderken deze rol van onze teeltadviseurs en waardeer hen. Om hun kennis, om hun oplossingsgerichtheid en om hun eerlijke verhaal. Zij hebben het vertrouwen en werken met akkerbouwers aan het rendement van hun teelten. Dit rendement is voor onze teeltadviseurs vaak veel belangrijker dan het resultaat van het bedrijf waarvoor zij werken. Erken deze mensen en schakel ze in om de aardappelteelt richting 2030 te verduurzamen en te optimaliseren.

Wim in ’t Veld

Sectormanager akkerbouw Van Iperen

Aardappelwereld Magazine