24 november 2021

Vloeibaar bemesten op grasvegetaties

Vloeibaar bemesten op grasvegetaties is iets wat we steeds meer gaan zien. Door te bemesten met vloeibare meststoffen, zorgen we voor een gelijkmatige groei. De voedingsstoffen in de vloeibare meststoffen kunnen direct opgenomen worden door de plant.

De voordelen van vloeibaar bemesten:

  • Best mogelijke basisbemesting
  • Efficiënter dan korrelmeststoffen
  • Minimale emissie
  • Geleidelijke groei; gelijkmatiger gewas
  • Verbetert de wateroplosbaarheid van andere elementen

Van Iperen heeft een breed assortiment aan vloeibare meststoffen en een eigen vloeibare meststoffenlijn genaamd Powerline. Op onze website kunt u bijvoorbeeld een systeemaanpak vinden welke meststoffen u in welke hoeveelheid kunt toepassen per groeifase. Ook is er een duidelijk productoverzicht beschikbaar waar u de specificaties per product kunt bekijken. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met onze adviseurs.

Foto: Cultuurtechnisch specialist AH vrij

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.