23 februari 2022

“De bodem is onderdeel van ons advies”

Volgens het nationale programma Landbouwbodems van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moeten we alle bodems in 2030 duurzaam beheren. Daarvoor is kennis van de bodem essentieel. Van Iperen speelt daar nu al op in door medewerkers op te leiden tot bodemspecialist. Drie bodemspecialisten in spe delen hun ervaringen.

“De bodem wordt steeds belangrijker”, legt adviseur akkerbouw Rens de Bruijckere uit. “Akkerbouwers kunnen minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen inzetten. Ze moeten dus meer naar de bodem kijken om een gezond gewas te krijgen. Dat is de basis. Een advies over alleen het gewas volstaat niet meer.”

Verrijking
Frank Woets, wetenschappelijk medewerker, vertelt dat hij en zijn collega’s nu meer naar het fysiologische en biologische aspect van de bodem kijken. “Vroeger keek je hoeveel voeding er in de bodem zat. Op basis daarvan maakte je een bemestingsplan voor kunst- en organische meststoffen. Nu kijken we veel breder. Bodemstructuur, bodemleven, organische stof in de bodem, het speelt allemaal een rol bij de teelt.” Adviseur akkerbouw Jan Pieter Bijnagte ziet de opleiding tot bodemspecialist als een verrijking. “We hebben geleerd eerst te kijken hoe de bodem is ontstaan en opgebouwd. Daarna kijken we pas naar het gewas.” Rens bevestigt dit. “Voorheen beoordeelden we vooral wat we boven de grond zagen. Het gewas kan er goed uitzien, terwijl er in de bodem toch iets mis kan zijn wat op termijn problemen kan veroorzaken. Denk aan storende lagen in de bodem. Of wortels die onvoldoende de diepte in gaan voor vochtopname. Als je daar inzicht in hebt, kun je toekomstige problemen voorkomen.”

Beter advies
Bij Van Iperen volgen drie medewerkers de opleiding tot bodemspecialist. Eén medewerker heeft de opleiding inmiddels afgerond. Van Iperen investeert in de opleiding om ook in de toekomst telers van goed advies te kunnen blijven voorzien. Aeres Hogeschool verzorgt de opleiding die voortkomt uit het nationaal programma Landbouwbodems. In de dagelijkse praktijk kunnen de heren hun vergaarde kennis direct inzetten. Jan Pieter: “Onze klant Filip van ’t Hof had specifieke vragen over de bodem. Hij wilde bijvoorbeeld weten wat het effect van fertigatie op de bodem is op de lange termijn en of er in de bodem effecten zichtbaar zijn van het jaarlijks aanvoeren van zoveel mogelijk organische mest. Dankzij onze kennis van de bodem kunnen wij op deze vragen antwoord geven. En de klant beter adviseren over zijn teelt want daar gaat het uiteindelijk om.”

Graven
Frank verwacht dat de bodem een steeds grotere rol krijgt bij de advisering. Jan Pieter: “Wij merken dat er meer vragen over de bodem komen. Omdat wij de opleiding volgen, zijn wij een vraagbaak voor onze collega’s. Dankzij de praktijkbezoeken tijdens de opleiding gaat een wereld voor ons open. Je denkt nu meteen aan de bodem; die is onderdeel van het advies.” Ook Rens ziet het belang van aandacht voor de bodem. “Ik kijk nu heel anders naar een perceel. Je kunt vooraf aan de keukentafel bedenken wat het probleem in de teelt kan zijn, maar pas als je in de bodem gaat graven, kom je erachter.”

De bodemspecialist staat voor u klaar!

Heeft u vragen over het onderwerken van groenbemesters of andere vragen met betrekking tot de bodem? Neem dan contact op met uw adviseur of één van onze bodemspecialisten. Zij helpen u graag bij de juiste aanpak.

Contact met een bodemspecialist