04 mei 2022

Uien – onkruid- en ziektebestrijding

Challenge heeft een KUG toelating gekregen in uien, alleen niet in zaaiuien! In 1e en 2e jaars plantuien wel. Hierdoor kunnen de meldes in deze gewassen makkelijker bestreden worden. Advies onkruidbestrijding op grijze grond:

Lentagran 0,50  kg/ha
+
Wing P 0,50 ltr/ha
+
Challenge 0,25  ltr/ha
+
Starane Top 0,10 ltr/ha

.

Ziekbestrijding 2e jaarsplantuien plantuien

De vroege percelen plantuien groeien hard, de meeste staan al op de 3e of 4e pijp. Dit is vaak het moment om te starten met de ziektebestrijding. Zorg dat u hier tijdig mee start; de uien groeien hard, krijgen meer bladmassa en blijven dus ook langer nat. Bescherm het gewas goed in de snelle loofgroeifase. Door het wegvallen van Mancozeb zijn er minder mogelijkheden om valse meeldauw te bestrijden. Kies in het begin voor een middel dat ook systemisch werkt. Dit is Zorvec Enadavia. Als de ui snel groeit zijn alle nieuw gegroeide delen niet beschermd tegen valse meeldauw. Start daarom sterk door een systemisch middel te gebruiken tijdens de snelle groei. De uitvloeiers zorgen voor een nog betere bedekking van het blad. Hierdoor is het voor schimmels nog lastiger om het blad te infecteren. Als 2e bespuiting kan Fandango ingezet worden, Fandango is weer voldoende beschikbaar. Advies (valse meeldauw bestrijding):

.

Zorvec Enadavia 0,50 ltr/ha

 

De laatste jaren is er veel positieve ervaring opgedaan met het toevoegen van mangaan/magnesium. Uien reageren sterk op het toedienen van mangaan via bladvoeding. Bij een tekort aan magnesium kleurt het blad geel en gaat de productie achteruit. Wekelijks wat mangaan/magnesium meegeven met de ziektebestrijding voorkomt een tekort. Advies:

Powerleaf Mangaan Plus 2,00 ltr/ha of
Powerleaf Mangaan- en magnesiumnitraat 2,00 ltr/ha

.

Onkruidbestrijding zaaiuien

De stand van de uien is erg wisselend. De korst en droogte zijn de grootste veroorzakers hiervan. De uien staan momenteel in verschillende stadia kram, vlag, 1e pijpje. Overleg daarom ook goed met uw adviseur wat te doen met de onkruidbestrijding, dit blijft maatwerk. Vanaf de 1e pijp 3 cm kan er gestart worden met contactmiddelen mits de grond voldoende grijs is.

Belangrijke regels bij de contactbespuiting zijn:

  • Gebruik een grove druppel om de uien zo min mogelijk te raken, hanteer een spuitdruk van +/- 2 bar
  • Voldoende water is belangrijk, gebruik ongeveer 400 ltr/ha
  • Spuit bij minimale wind om drift richting de uien te minimaliseren
  • Heeft u een Wingssprayer of een andere spuittechniek met fijne druppel, dan is het verlagen van de doseringen eventueel nodig. Overleg met uw adviseur.

.

Wing P 0,50 ltr/ha +
Starane top 0,10 ltr/ha +
Lentagran 0,30 ltr/ha (indien er veel meldes en/of duivekervel staat)
of
Basagran 0,30 ltr/ha (indien er kamille en/of zwarte nachtschade staat)

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.