11 mei 2022

Fosfaat (blad) bemesting in aardappelen

Door een vroege start van het voorjaar zijn de (poot) aardappelen nu nagenoeg gepoot. De vroegste percelen die begin maart zijn gepoot, laten nu een mooie opkomst zien. Gezien de veelal droge omstandigheden, de vaak niet optimale structuur en de afnemende vochtvoorziening kan de fosfaatopname weleens lager zijn dan we inschatten. Daarnaast zal het de plant extra energie kosten om stolonen aan te leggen en daarmee voldoende knollen.  Een voldoende hoeveelheid beschikbaar fosfaat, juist in de eerste 60 dagen vanaf opkomst, is cruciaal. Dat is de periode dat al 75% van de totale behoefte aan fosfaat door de aardappel wordt opgenomen. (zie de grafiek)

Afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem, de hoeveelheid vers fosfaat die is toegediend, toediening in de rij of breedwerpig, omstandigheden tijdens de knolzetting (temperatuur, vocht, structuur) en ras is het verstandig om te overwegen een aanvullende fosfaatbemesting te geven via het blad met Powerleaf Fosfaat. Hierdoor zorgt u ervoor dat de plant over voldoende fosfaat blijft beschikken. Zodat de stoloonvorming en de knolzetting optimaal kan plaatsvinden.

Powerleaf fosfaat bevat:

  • Fosfaat 440 gr/ltr
  • Kali 76 gr/ltr
  • Magnesium 100 gr/ltr

.

Advies:

5,00 ltr/ha, 2 x toepassen met een interval van 7 dagen.

Toepassen vanaf het haakjesstadium (stoloonvorming, zie foto)

.

Samengevat

Wanneer u te maken heeft met een of meerdere van onderstaande factoren kan de inzet van Powerleaf Fosfaat rendabel zijn

  • Lage Fosfaat toestand van u bodem (P-PAE en P-AL)
  • Moeilijk zettende rassen (o.a. Agria, Innovator, Markies)
  • Beperking in de vochtvoorziening bij stoloonvorming en rond de knolzettingsperiode
  • Vroeg hoge temperaturen

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.