22 juni 2022

Teelttip video – Fruitmot

Fruitmot is één van de weinige insecten die zowel met chemische als niet-chemische middelen onder controle gehouden kan worden. Andries Goeree licht in deze video verschillende strategieën toe.

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.