07 juli 2022

Droogte- en hittestress reduceren door gewasweerbaarheid te verhogen

Het is momenteel een hele kunst om de gewassen aan de groei te houden. De afgelopen periode hebben we een groeizame periode gehad voor de groei van de gewassen. Op het moment laten veel gewassen de eerste symptomen zien van droogte- en/of structuurschade. Veel vochtsensoren geven ook aan om de vochtvoorziening op peil te brengen. Het is van belang om dit zover mogelijk aan te vullen. Gezien de weersvoorspelling voor volgende week is ook nu het moment aangebroken om na te denken of u aanvullende maatregelen wilt nemen om het gewas weerbaarder te maken tegen droogte- en hittestress. Door een combinatie van temperatuurschommelingen, hoge verdamping, wind en lage luchtvochtigheid gaat het de plant veel energie kosten om water en voldoende mineralen op te nemen en aan de groei te blijven.

Gewasweerbaarheid verhogen en stimuleren
Om de weerbaarheid van een gewas te verhogen tegen hoge lichtinstraling en vochttekort kunnen aminozuren en zeewierextracten een belangrijke rol spelen.

Aminozuren zijn de bouwstenen voor eiwitten en eiwitten zijn van cruciaal belang bij de aanmaak en opbouw van cellen (=groei). De plant kan aminozuren direct gebruiken voor opbouw van eiwitten en cellen en dit zorgt zo voor een constante groei.

Zeewierextract bevat citokinine, dit hormoon heeft een sterke invloed op het soepel houden van de celwanden, daardoor is de plant beter in staat om huidmondjes te openen en te sluiten waardoor een plant beter om kan gaan met koude en hitte. Daarnaast zorgt dit hormoon ervoor dat de plant meer suikers aanmaakt in bovengrondse en ondergrondse delen waardoor een plant beter bestand is tegen stress omstandigheden. 

Stimuforce Asco
Stimuforce Asco is een biostimulant op basis van aminozuren en zeewierextract. Om de weerbaarheid van een gewas te verhogen tegen hoge lichtinstraling en vocht tekort kan Stimuforce Asco worden ingezet. Hierdoor voegt u extra aminozuren en zeewierextracten toe waardoor een plant beter bestand is tegen stressomstandigheden.

Stimuforce Asco bevat:

 • Geselecteerde aminozuren en zeewierextract Ascophylum Nodosum


Stimuplant Multimix
Stiumuplant Multimix is een NPK bladmeststof met sporenelementen, aminozuren en zeewierextracten. Alle sporenelementen zijn aanwezig in chelaatvorm, wat betekent dat de spoorelementen niet kunnen vervluchtigen, over een langere periode beschikbaar blijven, kunnen worden opgenomen bij hogere temperaturen en zeer zacht voor het gewas zijn.

Stimuplant Multimix bevat:

 • 7,50% Amidestikstof
 • 4,50% Fosfaat
 • 4,50% Kalium
 • Sporenelementen: Mn, Zn, Co, B, Mo en Fe
 • Geselecteerde aminozuren en zeewierextract Ascophylum Nodosum


Powerleaf Kali
Op percelen met een laag Kali getal of een (tijdelijk) lage Kalibeschikbaarheid heeft de plant nu moeite om voldoende beschikbare Kali op te nemen. Bij een kalitekort stagneert de vochthuishouding in een plant. Om de vochthuishouding in een plant weer op gang te brengen kan Powerleaf Kali worden toegepast.

Powerleaf Kali bevat:

 • 25% K20
 • 42% SO3

 

Advies

 • 2,00 ltr Stimuforce Asco

voeg daaraan toe

 • 3,00 – 5,00 ltr Stimuplant Multimix

of

 • 5,00 ltr Powerleaf Kali

Toepassen 3 dagen voordat de stressperiode aanbreekt, eventueel herhalen bij aanhoudende stressomstandigheden na 7 dagen.


Algemene toepassingsvoorwaarden biostimulanten/bladmeststoffen

 • Spuit met een fijn druppel in 300 – 400 ltr water
 • Spuit altijd op een droog gewas
 • Spuit bij temperaturen boven de 25 graden weer bij voorkeur in de avond of vroeg in de ochtend