18 juli 2022

Bodemplagen (g)een probleem?

Vul onze inventarisatie in om samen verder te komen!

Problemen met ritnaalden en andere bodemplagen nemen toe. Waarom heeft het ene perceel of bedrijf meer last dan de ander? En welke ervaringen en maatregelen worden bij u toegepast om het probleem te tackelen? Hiervoor wordt u allen – telers met én zonder problemen – verzocht om deze vragenlijst in te vullen. De resultaten worden gedeeld (https://www.wur.nl/nl/project/bodemplagen.htm) en waar nodig verder onderzocht. Samen weten we meer. Via de deze link komt u bij de vragenlijst.

Omdat maatregelen onder verschillende omstandigheden verschillend kunnen uitpakken, is de inbreng van de telerservaring in de praktijk uitermate belangrijk. Dit kunnen schade-ervaringen maar juist ook positieve ervaringen zijn. Tijdens de onderzoeksperiode van de PPS Grondige aanpakbodemplagen van vier jaar is deze kennisuitwisseling een belangrijke element in de werkwijze, om maatregelen te testen en evalueren hoe en of ze praktijkwaardig zijn. De bodemspecialisten van Van Iperen denken actief mee in deze PPS. Wij nodigen u van harte uit mee te werken aan deze inventarisatie. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Heeft u vragen met betrekking tot de bodem? Neem dan contact op met één van onze bodemspecialisten of kijk op www.iperen.com/bodem.