18 juli 2022

Ervaringen met groenbemesters

De ervaringen van afgelopen jaren hebben ons veel geleerd over de verschillende groenbemestermengsels. Zo weten we steeds beter welke groenbemesters het in bepaalde omstandigheden goed doen en welke het juist minder goed doen. Deze ervaringen kunnen helpen bij de keuze voor het nieuwe seizoen.

Bij de inzaai dit seizoen wordt over het algemeen een betere bodemstructuur dan vorig jaar verwacht, al kan dit plaatselijk variëren. Daarnaast wordt er een vroege oogst verwacht. Dit geeft perspectief voor een goede groenbemesterteelt.

DSV TerraLife® SolaRigol, Betamaxx, WarmSeason en Vitamaxx
De ervaring met SolaRigol en Betamaxx is goed, deze mengsels hebben ook een vaste plek in veel bouwplannen met rooivruchten.

Bij Maatschap Groeneveld wordt SolaRigol gebruikt. Ruben Groeneveld: “We hebben gekozen voor de TerraLife® SolaRigol door de grote diversiteit aan beworteling. Je kan deze ook nog prima laat zaaien. Vorig jaar hebben we in september nog gezaaid na een teelt van sjalotten en was er sprake van een gewas tot wel 40-60 cm hoog.”

WarmSeason is een mengsel met soorten die pas laat bloeien. Dit is een voordeel wanneer de groenbemester lang moet blijven staan. Door de late bloei neemt de kans op zaadvorming af. Als er vroeg gezaaid kan worden is WarmSeason dus een zeer geschikt mengsel.

 Toen het mengsel ‘Warm Season’ op de markt kwam, introduceerde Edwin Kleijwegt van Van Iperen deze groenbemester als eerste bij akkerbouwer Peter Vogelaar in Stad aan ’t Haringvliet. “Dit mengsel is heel nuttig bij vroegruimende gewassen, zoals bloembollen. En die hebben ze hier elk jaar staan.”

Wanneer de groenbemester pas later gezaaid kan worden is Vitamaxx zeer geschikt. Dit zeer diverse mengsel van wel 10 soorten ontwikkelt namelijk bijzonder snel. Een ander voordeel van Vitamaxx is dat de diep wortelende soort mineralen uit diepere lagen beschikbaar maken.

NKG Duo (voorheen Non Labour Cover)
Facelia en Alexandrijnse klaver
De ervaring leert dat dit mengsel erg goed kan werken, maar het is daarbij wel van belang dat het op de juiste ondergrond wordt toegepast. NKG Duo is een fijnzadig product. Het voordeel hiervan is dat er, in tegenstelling tot andere mengsels, in één keer een groot oppervlak gezaaid kan worden na het vullen van de zaaimachine. De uitdaging bij fijnzadige gewassen is het zaaibed. Om dit mengsel goed te laten slagen is het van belang dat de oppervlakte goed verkruimeld is en de structuur van de ondergrond optimaal is. Dit mengsel is dan ook minder geschikt voor zware kleigrond of grond met structuurproblemen.

NKG Duo is uitermate geschikt om te zaaien bij NKG en voorjaarsgrondbewerking. De beginontwikkeling is iets trager dan bijvoorbeeld een TerraLife®-mengsel, maar de vorstgevoeligheid is hoog en de groenbemester groeit erg lang door onder lage temperaturen. Daarnaast is NKG Duo een goede basis waar ook andere groenbemestercomponenten aan toegevoegd kunnen worden. Een voorbeeld daarvan Is NKG Trio.

NKG Trio
Facelia, Alexandrijnse klaver en Vlas
NKG Trio is NKG Duo met een toevoeging van vlas. Dit mengsel heeft vrijwel dezelfde eigenschappen als NKG Duo. Door de toevoeging van vlas maakt NKG Trio silicium vrij. Bovendien heeft vlas een diepe beworteling en is het een onaantrekkelijk gewas voor slakken.

TerraLife® N-Fixx
Alexandrijnse klaver, Velderwt, Vlas, Perzische klaver, Facelia, Niger, Zonnebloem, Sorghum, Zomerwikken
De ervaringen met dit mengsel zijn zeer positief. TerraLife® N-Fixx is een zeer soortenrijk mengsel waardoor de slagingskans ook op zware kleigronden groot is. Dit mengsel bevat ook veel stikstofbinders, wat het in situaties met hoge stikstofprijzen extra aantrekkelijk maakt.

Akkerbouwer Hans Schalk uit Loppersum heeft een positieve ervaring met TerraLife® N-Fixx “Deze groenbemester groeit mooi egaal vol, heeft weinig stikstof nodig en is zeer vorstgevoelig.” Ook merkt hij dat het voor zijn vervolggewas, uien en bieten, voordelig is dat er geen rammenas in het N-fixx mengsel zit. “Dit mengsel is me afgelopen jaar goed bevallen dus ook dit jaar gebruik ik de TerraLife® N-Fixx weer als groenbemester.”

Green Cover NKG
Zonnebloem, facelia, gele mosterd en vlas
De ervaring van afgelopen jaren leert dat dit mengsel geschikt is voor een latere zaai. Bij vroege zaai komt de gele mosterd vroeg in bloei en gaat deze snel overheersen. Dat kan nadelig zijn voor de andere componenten van het mengsel. Onder goede omstandigheden zorgt het mengsel voor veel organische stof.

Lees meer informatie over de verschillende groenbemesters in in de folder ‘Advies Groenbemesters 2023‘ of neem contact op met uw adviseur of vul onderstaand formulier in.

De bodemspecialist staat voor u klaar!

Heeft u vragen over het onderwerken van groenbemesters of andere vragen met betrekking tot de bodem? Neem dan contact op met uw adviseur of één van onze bodemspecialisten. Zij helpen u graag bij de juiste aanpak.

Contact met een bodemspecialist