10 oktober 2022

Vruchtboomkanker

Video: Frans Eerland vertelt over vruchtboomkanker.

Door de jaren heen zien we de aantasting van vruchtboomkanker (Nectria Galligena) een serieus aandachtspunt en in sommige situaties zelf een probleem dreigt te worden. Wanneer het om vruchtboomkanker gaat denken we in eerste instantie vooral aan appel maar in peer gaat dit ook een steeds grotere rol spelen. Concreet betekend dat niet alleen in appel maar ook zeker in peer voldoende aandacht besteed moet worden aan de beheersing van vruchtboomkanker. Vooral in perioden dat er veel vers wondjes ontstaan is het belangrijk actie te ondernemen om verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen. Met name in de periode van pluk en bladval kan, onder invloed van de weersomstandigheden, de aantasting zich vrij sterk uitbreiden.

Hoe ontstaat een aantasting?

Vruchtboomkanker kan de boom niet binnendringen via de gezonde bast, maar heeft een verse wond nodig om een infectie te kunnen veroorzaken. In de maanden oktober en november moet het risico op infectie niet onderschat worden. Verse plukwondjes en later wondjes die ontstaan tijdens de bladval, vormen belangrijke invalspoorten voor deze schimmel. De aantasting van vruchtboomkanker uit zich in eerste instantie door kleine, donkere ingezonken plekken op het hout. Uiteindelijk zullen de cellen rondom de aantasting afsterven, waardoor kankers ontstaan en wordt de sapstroom uiteindelijk geblokkeerd. Ook vruchten kunnen worden aangetast door deze schimmel waardoor neusrot kan ontstaan.

 

Vruchtboomkanker overleeft en verspreid zich in het gewas vanuit bestaande aantasting in het hout. Ascosporen komen vooral vrij in de tweede helft van het jaar en worden verspreid door wind en regen. Conidiën worden het hele jaar door geproduceerd en door wind en regen verspreid. De combinatie van verse wondjes, wisselvallige weersomstandigheden en infectiedruk vanuit bestaande aantasting zorgt dus voor een gevaarlijke situatie.

 

Advies

Door verse wondjes af te dekken met Captan, kan een nieuwe infectie worden tegengegaan. In situaties met een hogere druk kan de combinatie worden gemaakt met Captan en Folicur. Daarnaast kan Neccal worden toegepast doormiddel van een bespuiting of worden meegegeven met de beregening. Grotere wonden (snoeiwonden /uitgefreesde kankers) kunnen worden afgedekt met BlocCade of Neccal. Het verwijderen van bestaande aantasting in combinatie met een goede ontwatering, dragen bij aan het verlagen van het risico op nieuwe aantasting.

Captan 2,50 kg/ha
Folicur 0,30 ltr/ha (appel)
0,24 ltr/ha (peer)
BlocCade 10% oplossing voor smeertoepassing
Neccal 160 – 200 kg/ha (oplossen in minimaal 500 ltr water

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.