19 oktober 2022

Vijf tips voor uw aardappelbewaring

Bewaarspecialist Piet-Jan van der Eijk geeft in deze korte video vijf tips voor de bewaring van uw aardappelen.

Advies voor uw bewaarstrategie?

Liggen uw aardappelen in de bewaarschuur en wilt u advies? Neem vrijblijvend contact op met één van onze bewaarspecialisten of bekijk de pagina over kiemremming voor meer informatie.

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.