01 november 2022

Bloemkool op de plaats van chrysanten

Arcadia Chrysanten staat met vijf locaties en een eigen verkooplocatie op de veiling bekend om hun grote variatie aan pluischrysanten. Jaarrond staan de kassen in De Kwakel en De Lier vol met allerlei kleuren chrysanten, afgestemd op het seizoen. Met de huidige energiekosten  moesten de eigenaren van Arcadia een creatieve oplossing vinden om te voorkomen dat  twee van hun kassen de komende winter leeg komen te staan.

Ronald Olsthoorn, één van de vijf eigenaren van Arcadia vertelt hierover: “Met de huidige energieprijzen moesten we besluiten om niet al onze kassen vol te zetten. Consequentie daarvan is dat er minder inkomsten zijn, maar ook dat er minder werk voor het personeel is.” Daar zat Ronald een beetje mee in zijn maag. “Je wil goed voor je medewerkers zorgen en hen een normaal aantal uren laten werken.” Daarnaast maakt hij het zichzelf ook lastiger door in de winter minder te produceren. “In het voorjaar moet je alles opnieuw opstarten en ervoor zorgen dat er weer genoeg personeel is.” Daarom besloot hij samen met de vier andere eigenaren om het over een andere boeg te gooien en een deel van hun kassen te vullen met een ander product: bloemkool.

De keuze voor bloemkool ging niet over één nacht ijs. Er is eerst onderzocht of een andere vorm van sierteelt, violieren of leeuwenbekken bijvoorbeeld, een optie was. Hoewel deze bloemen minder energie vragen dan chrysanten, zijn ook deze niet helemaal vrij van energiekosten. Daarnaast is de markt voor deze bloemen al behoorlijk verzadigd en zou het verkopen moeilijker gaan.

Daarna zijn verschillende groenten de revue gepasseerd bij de mannen en kwamen ze uiteindelijk uit bij bloemkool. Een gewas dat vrijwel geen energie nodig heeft en in het winterseizoen gewild is in de markt. Vooral met kerst is de kasbloemkool populair. De Nederlandse bloemkool van het land is dan nog niet geoogst en kasbloemkool is een stuk lekkerder dan geïmporteerde kool uit bijvoorbeeld Egypte. “Hij smelt als boter op de tong.”

Via via hoorde Arjan Spaans, commercieel technisch specialist bij Van Iperen, van de plannen van Arcadia en belde met Bart van Ruijven, mede-eigenaar van Arcadia. “Ik vroeg hem wie de bloemkolenteelt ging begeleiden.” Bart vertelde hem dat ze het vooral zelf zouden gaan ondervinden. Dat was het moment dat Arjan voorstelde om één van de akkerbouwadviseurs van Van Iperen mee te nemen naar de kas. “We hebben bij Van Iperen veel kennis van de verschillende sectoren, het zou zonde zijn om deze kennis niet te delen.” Eén van de akkerbouwspecialisten die regelmatig met bloemkool op het land werkt is Ardon Verschoor. Arjan stelde Ardon en Ronald aan elkaar voor en sindsdien is Ardon nauw betrokken bij de teelt van de bloemkolen. Zo heeft hij het bemestingsschema opgezet en komt hij eens in de twee weken langs om de groei van de bloemkolen te monitoren en advies te geven over de gewasbescherming.

Voor beide partijen is dit een leerzame proef. Zo leert Ronald bijvoorbeeld dat een kool witte vlieg verschilt van een kas witte vlieg en Ardon leert welke middelen in de kas gangbaar zijn tegen deze plagen. Ook andere tegenstellingen komen aan het licht: In de akkerbouw is er meer kennis van de bodem en het bodemleven, terwijl er in de tuinbouw beter gestuurd kan worden in de bemesting door vaker metingen uit te voeren. “Uiteindelijk kunnen we ontzettend veel van elkaar leren.”

Ronald weet nog niet zeker of hij volgend jaar doorgaat met het telen van bloemkool in zijn kas. “Eerst maar eens afwachten hoe dit jaar verloopt en wat de energieprijzen in het komende jaar gaan doen.” Toch is hij zelf erg enthousiast over deze proef. “Een volledig nieuw gewas telen is niet makkelijk en kost een berg energie, maar het geeft ook veel  energie. Daarnaast is het in deze tijden uiterst belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen.” De eerste geoogste kasbloemkolen van Arcadia worden over een kleine maand verwacht.