23 november 2022

Toelatingssituatie Closer in onbedekte teelten NL 2023

De Europese Commissie heeft in april dit jaar aangegeven dat de toelating van Closer & Sequoia in Europa moet worden beperkt tot alleen bedekte teelten. Ondanks dat hiervoor geen gekwalificeerde meerderheid van stemmen in Europa voor stemde.

Wat betekent dit voor het teeltseizoen 2023 voor kool- en pootgoedtelers:

Ondanks dat nog niet volledig duidelijk is wat dit concreet voor de Nederlandse teler betekent is onderstaande momenteel de verwachting: de Europese Commissie heeft de lidstaten, en dus ook NL, de opdracht gegeven om de toelating van Closer te beperken tot alleen toegestaan in bedekte teelten. Dit proces zou uiterlijk 19 mei 2023 afgerond moeten zijn.

Praktisch vertaald: de opgebruiktermijn van Closer & Sequoia in onbedekte teelten zal eindigen per 19 mei 2023. Voor aardappels wordt daarmee de toepassing in 2023 vrijwel onmogelijk, voor kool daarentegen biedt dat nog mogelijkheden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het vooruitkijken naar teeltseizoen 2023.

Overigens is en blijft de toelating van Closer & Sequoia in bedekte teelten gewoon ongewijzigd van kracht.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.