Spuitlicentie Groenvoorziening 9 februari 2023

Op dinsdag 15 en donderdag 17 november 2022 hebben we als sector Groenvoorziening onze klanten de mogelijkheid gegeven hun spuitlicentiepunt te halen voor Veiligheid en Techniek. In totaal hebben we 240 mensen mogen ontvangen. De onderwerpen die we behandeld hebben zijn Weer en GBM (door Erno Bouma van de HAS Hogeschool en Koos van Splunter), de actualiteiten rondom gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten en ook hebben we stilgestaan bij de wet- en regelgeving rondom de GBM-kast.

Wij willen in het nieuwe jaar nogmaals een spuitlicentiebijeenkomst organiseren en wel op donderdag 9 februari 2023. Wij verzorgen alleen een middagsessie. U kunt tijdens de bijeenkomst uw licentie verlengen in de categorie Veiligheid en Techniek. Wij hebben het onderstaande, interessante programma voor u samengesteld.

 

Programma middag

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Opening Van Iperen
13.45 uur Weer en GBM Erno Bouma – HAS Hogeschool
14.30 uur Actualiteiten en Quiz Bart Boot – Van Iperen
15.15 uur Pauze
15.45 uur GBM kast + etiketten Henri Eerland – Van Iperen
16.30 uur Afsluiting

 

Spuitlicentieverlenging
Deze bijeenkomst telt mee als spuitlicentiepunt voor de categorie Veiligheid en Techniek. Wilt u zien hoeveel bijeenkomsten u heeft gevolgd en/of hoeveel u er nog moet volgen? Kijk dan op www.erkenningen.nl.

N.B.: in verband met de privacywet kunt u als pashouder alleen zelf deze gegevens inzien.

 

Aanmelden
Er is ruimte voor 60 deelnemers. Het is verplicht u vooraf digitaal aan te melden voor de spuitlicentiebijeenkomst, ook als u uw licentie niet wilt verlengen. U kunt dit doen via onderstaand formulier. De aanmelding is persoonlijk, wilt u meerdere mensen aanmelden? Dan dient u voor iedereen apart een aanmelding te verzorgen. Het is niet mogelijk u ter plaatse aan te melden. Deze uitnodiging wordt alleen digitaal verzonden, wilt u hem delen binnen uw organisatie?

 

Kosten
De kosten voor deze verlenging bedragen €57,50 excl. BTW.

 

               

feb

9

Tijd : 13:00 - 16:30 uur
Locatie : Van Iperen, Energiebaan 15 Oude-Tonge