16 maart 2023

Fertigatie: Directe afgifte aan wortel sleutel tot recordopbrengst

Waar ligt de grens voor de opbrengstpotentie van uien? Onze fertigatiespecialist Mike Akkermans verwacht dat het oogsten van honderddertig ton uien van een hectare tot de mogelijkheden behoort. “In Marokko is die opbrengst via dripteelt al gerealiseerd.” Het direct en continu toedienen van water, geconcentreerde meststoffen en biostimulanten vlak aan de wortel zijn de sleutel tot recordopbrengsten.

“De uienteelt heeft het lastig in gebieden waar vanwege verzilting onvoldoende zoet bron- of oppervlaktewater beschikbaar is en waardoor er minder, of zelfs helemaal niet, beregend kan worden. Opbrengsten van 15 tot 25 ton komen voor. Met minder dan dertig ton opbrengst is bij een gemiddelde prijs van twintig cent per kilo eigenlijk niet rendabel te telen. Druppelirrigatie is dan vaak de oplossing om toch voldoende water, direct aan de wortel, te garanderen.” Via deze irrigatiemethode heb je veertig procent minder verdamping dan bij beregenen, weet Akkermans. “Is er te weinig geschikt water beschikbaar dan is de aanleg van een opslag en buffer bassin nodig en kan er, indien nodig, bijgemengd worden met aangevoerd zoet/zout water.”

Jan Geert Vedelaar schreef een mooi artikel op Akkerbouwbedrijf.nl. U leest het hier.

Bron: Akkerbouwbedrijf.nl